κοινωνία   

Ανακοίνωση Δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ για τις Νομικές εξελίξεις σχετικά με «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΤΗΣ ΔΕΗ,μετά και την ισχύ του άρθρου πέμπτου (παρ. 1-6) του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α 31/23-02-2012).

Στις 23-02-2012 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, με ισχύ από την ημερομηνία αυτή της δημοσίευσής του, ο ν. 4047/2012, με το άρθρο πέμπτο του οποίου τροποποιείται σε βασικά σημεία του το άρθρο 53 του ν. 4021/2011 για το «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)», κοινώς «ΧΑΡΑΤΣΙ της ΔΕΗ».
Έτσι πλέον, αναφορικά με τη μη πληρωμή του τέλους προβλέπεται ότι:
-                     Η διακοπή της σύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιείται από το  Διαχειριστή του Δικτύου μόνον μετά από εντολή του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, η εντολή διακοπής του ρεύματος εκδίδεται μεν από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές αλλά δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς την εντολή του Υπουργείου.
-                     Μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής της α’ δόσης του τέλους, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές διαγράφουν από τους λογαριασμούς  ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών το οφειλόμενο ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και η ευθύνη και η υποχρέωση για την είσπραξή του περιέρχεται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..
Περαιτέρω, στην περίπτωση αίτησης απαλλαγής ή μειωμένου τέλους:
-                     Η σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. δεν κοινοποιείται πλέον και στη ΔΕΗ ή στον εναλλακτικό προμηθευτή αλλά στον αιτούντα και, εφόσον είναι θετική, και στο Υπουργείο Οικονομικών.
-                     Κατά της παραπάνω απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., ο αιτών έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίησή της σ’ αυτόν. Η ένσταση κρίνεται από τριμελή επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις, στις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών με  τον «συνταγματολόγο» Υπουργό του εξαναγκάστηκε  να προχωρήσει μετά τις μαζικές αντιδράσεις των χιλιάδων πολιτών ενάντια στο χαράτσι, χωρίς να αναιρούν  τον παράνομο, άδικο και αντισυνταγματικό χαρακτήρα του μέτρου, εν τούτοις από μόνες τους καταδεικνύουν το ανυπόστατο και ανήθικο των πρόσφατων ανακοινώσεων του ίδιου Υπουργείου και των δηλώσεων του ίδιου «συνταγματολόγου» σχετικά με την τύχη των χρημάτων που καταβλήθηκαν από τους πολίτες μόνον για την πληρωμή της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και των τελών ΕΡΤ και Δήμου.
Τα χρήματα αυτά, όπως ρητά και κατηγορηματικά δηλώθηκε από τον καθένα από εμάς είτε με εξώδικα προς τη ΔΕΗ και τους λοιπούς προμηθευτές είτε με ατομικές δηλώσεις κατά την πληρωμή τους, καταβλήθηκαν αποκλειστικά και περιοριστικά για την πληρωμή και εξόφληση των ποσών του λογαριασμού του ρεύματος που αντιστοιχούν στη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και στα υπέρ Δήμου και ΕΡΤ τέλη.
Έχουμε δηλαδή ορίσει, όπως άλλωστε δικαιούμαστε σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 422 Α.Κ., την οφειλή που θέλαμε να πληρώσουμε και εξοφλήσουμε.
Επομένως, κανένα Υπουργείο, κανένας Υπουργός –ακόμα και αν είναι «συνταγματολόγος»- και καμμία ΔΕΗ ή εναλλακτικός προμηθευτής δεν δικαιούται να διαστρέψει τη βούληση και δήλωσή μας και να καταλογίσει έστω και το ελάχιστο ποσό από αυτά που πληρώσαμε στο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.. Αν το πράξει θα έχει παρανομήσει για μια ακόμη φορά και θα υποστεί τις συνέπειες.
Εξάλλου, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές εάν δεν αποδώσουν στην ΕΡΤ και στους Δήμους τα ποσά που  έχουμε καταβάλει για τα αντίστοιχα τέλη θα είναι νομικά υπόλογοι- και αστικά και ποινικά- τόσο απέναντι στους καταβάλλοντες όσο και στους Δήμους και την ΕΡΤ. Ενώ προκύπτουν και αντίστοιχα ζητήματα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους (αλλά και τους μετόχους) της ΔΕΗ, εφ’ όσον χρήματα που προορίζονται για το ταμείο της ΔΕΗ, αποδίδονται αλλού.
Και όλα αυτά, σε αναμονή της απόφασης του ΣτΕ, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κρίνει αντισυνταγματική την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω μη καταβολής του ειδικού τέλους για τα ακίνητα.
Τέλος, αναφορικά με τις συνεχιζόμενες και επαναλαμβανόμενες από «αρμόδιους» και τα «παπαγαλάκια τους» απειλές για άμεση διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός του ότι αυτές συνεχίζουν να παραβιάζουν το σύνταγμα και την ενωσιακή νομοθεσία, εκτοξεύονται με αποκλειστικό σκοπό τον εκβιασμό και την τρομοκράτηση των πολιτών, που δεν μπορούν, δεν έχουν  ή  αρνούνται γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν το χαράτσι και να υποταχθούν στις εντολές της τρόικας και των υπηρετών της.
Όμως,. ο λαός, οι εργαζόμενοι δεν εκβιάζονται. Θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, με κάθε μέσο. Δεν θα επιτρέψουν τα χρήματά τους να πάνε στα ταμεία της τρόικας και στους δανειστές. Δεν θα επιτρέψουν να κοπεί το ρεύμα σε κανένα σπίτι και σε κανέναν επαγγελματία.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΥΡΙΖΑ   11/03/2012

  -Τοπικά ανταλλακτικά συστήματα, τράπεζες χρόνου και δίκτυα παραγωγών- καταναλωτών

>>Πανελλαδικό Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών και Υπηρεσιών Χωρίς Χρήματα του Πελίτι, www.peliti.gr/pages/panelladiko_diktio.htm
>>Δίκτυο Φασούλι (Αττική), www.fasouli.wordpress.com
>>Τράπεζα χρόνου πλατείας Συντάγματος, www.time-exchange.gr
>>Τράπεζας Χρόνου & Αλληλεγγύης Μοσχάτου, www.mesopotamia.gr/trapeza_xronou.htm
>>Σύστημα Μονάδων Κοινωνικών Ανταλλαγών Λυκόβρυσης-Πεύκης, pelykoia.wordpress.com
>>LETS NET (Ηράκλειο), www.lets.net.gr
>>Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων, www.diktyoantallagonxanion.gr
>>Ομάδα Τσουκνίδα (Ρέθυμνο), http://tsouknidarethymno.gr/
>>Καερέτι - Εναλλακτική οικονομία Ιεράπετρας, www.kaereti.gr
>>Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων, sanosyros.wordpress.com
>>Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου - Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών δήμου Λαμιέων, www.lamia-city.gr/netexchange.php
>>Ανταλλακτικό Δίκτυο Βέροιας, antalaktikoveria.blogspot.com
>>Δίκτυο Ανταλλαγών του Ν. Πιερίας, noe.motherearth.gr/index.php?location=el&screen=welcome
>>Οβολός (Πάτρα), www.ovolos.gr
>>Μπουτσούνι ανταλλακτικό δίκτυο Κέρκυρας, boutsouni.blogspot.com
>>Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης (ΕΜΡΟ), www.emro.gr
>>Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της Μαγνησίας (ΤΕΜ), www.tem-magnisia.gr
>>ΤΕΜ- Φθιώτιδας, www.tem-fthiotidas.gr
>>Δίκτυο Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων (ΔΑΕΠ) Κέρκυρας, http://diktyodaep.wordpress.com
>>Σανό Σύρος, http://sanosyros.wordpress.com
>>Λόγω τιμής, www.logo-timis.gr
>>Ηλιόχωρος, www.iliohoros.gr/pazari/antallagi/prosfero1/igeia.shtml
>>"Ανταλλακτική Οικονομία", www.antallaktiki.gr
>>Χρονοτράπεζα του ελληνικού δικτύου γυναικών Ευρώπης,http://www.enow.gr/196/1633.aspx>>Xariseto.gr "χωρίς ευρώ", http://www.xariseto.gr/viewforum.php?f=304
>>Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων, ΣΠΑΜΕ, http://synparmes.gr/, http://spame.tumblr.com
>>Δίκτυο Αγροτών - Καταναλωτών Αγροναύτες, http://agronaftes.blogspot.com
>>Δώσε Πάρε, http://dwsepare.ning.com
>>Ομοτράπεζοι, http://omotrapezoi.blogspot.com
>>Κίνημα αλληλέγγυας συναλλαγής παραγωγού καταναλωτή, <<ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ>> (Χανιά), www.inipirouni.gr


Χαριστικά παζάρια

>>Σκόρος, www.skoros.espiv.net
>>Μην το πετάς, χάρισε το, www.xariseto.gr
>>Χαρίζω, www.xarizo.blogspot.com
>>δίκτυο Freecycle, freecycle.wikispaces.com/freecycle_gr
>>Ηλιόχωρος, www.iliohoros.gr/pazari/

Αλληλέγγυο εμπόριο

>>Ο Σπόρος, www.sporos.org
>>Ομάδα Εναλλακτικού και Αλληλέγγυου Εμπορίου"Nosotros", enallaktiko-emporio.blogspot.com
>>Εμείς και ο Κόσμος, www.nuestromundo.gr
>>Terra Verde Χανιά, http://terraverdexania.blogspot.com,
>>La Candona, www.lacandona.gr

Εργασιακές κολεκτίβες

>>Το παγκάκι, www.pagkaki.org
>>Κολεκτίβα Ζερμινάλ, www.kolektivagerminal.blogspot.com
>>Belleville sin patron, www.belleville-sin-patron.blogspot.com
>>Collective courier, www.collectivecourier.gr
>>Συν-άπειρο, www.synapeiro.gr
>>Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας "Συν-Αλλοις", http://synallois.org
>>Κολεκτίβα Κυψέλη, http://colectivakipseli.wordpress.com

Συνεταιριστικοί- αυτοοργανωμένοι πολυχώροι

>>Το κουκούτσι, http://koukoutsi.enallaktika.gr
>>Συνεταιριστικό καφενείο Ακαδημίας Πλάτωνα, www.european-village.org
>>Nosotros, www.nosotros.gr
>>Μικρόπολις, http://micropolis-socialspace.blogspot.com

Οικοκοινότητες

>>Τοπικοποίηση, http://topikopoiisi.blogspot.com
>>Το δέντρο, http://todendro.blogspot.com
>>Οικοκοινότητα Κύτταρο Νέας Γης, http://kyttaronewearth.webs.com
>>Κοινότητα Ουτοπία, http://koinotita-utopia.blogspot.com
>>Κίνησης για τη Δημιουργία Οικοκοινότητας, www.oikokoinotita.gr
>>Telaithrion free and real, http://telaithrion.freeandreal.org
>>’λλος τρόπος, http://allostropos.blogspot.com
>>Οικολογικά χωριά, http://oikokoinotita.blogspot.com
>>Δρόμοι σύνθεσης, http://dromoisynthesis.wordpress.com

Φυσικές καλλιέργειες, σπορεία, αστικοί αγροί>>Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης,, www.votanikoskipos.blogspot.com
>>Αγρός, http://eleftherosagros.blogspot.com
>>Πάρκο Ναυαρίνου, www.parkingparko.blogspot.com
>>Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός Ελληνικού, http://agroselliniko.blogspot.com
>>Αστικός αγρός Χαλανδρίου, www.astikosagrosx.blogspot.com
>>Ομάδα Αστικών & Περιαστικών Καλλιεργειών (ΠΕΡ.ΚΑ.), http://perka.oneirografos.net
>>Δίκτυο Οικοκοινότητα, http://oikodiktyo.espivblogs.net
>>Σκαλιστήρι, http://skalistiri.wordpress.com
>>Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας,, www.naturalfarming.eu
>>Περμακουλτούρα, www.permaculture.gr/gr/
>>Καγκουρό, www.kangouro.gr
>>Permaculture in Greece , http://permaculture-greece.org

Τράπεζες και ανταλλακτήρια σπόρων>>Το Πελίτι, www.peliti.gr
>>Σπόρι Λίμνου, www.sporilimnou.blogspot.com
>>Αιγίλοπας, www.aegilops.gr
>>Αρχιπέλαγος (τράπεζα σπόρων), www.archipelago.gr
>>Ηλέσιον, www.helession.gr

Φυσική δόμηση
>>Φυσική δόμηση cob, www.cob.gr
>>Σαλίγκαρος, www.saligaroi.blogspot.com
>>Free and Real, www.freeandreal.org
>>Ομάδα πηλΟίκο, www.piliko.gr

Αυτοδιαχείριση
>>Νέα Γουινέα, neaguinea.org
>>Φτιάχνω μόνος μου, www.ftiaxno.gr

Συλλογικότητες>>Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net
>>Κενό δίκτυο, http://voidnetwork.blogspot.com
>>State of nature, www.state-of-nature.gr
>>Λοκροί στο δάσος, http://lokroi-dasos.blogspot.com
>>Από Κοινού - Κίνηση Αποανάπτυξης Τρικαλινών Πολιτών, http://apokoinou.com

Συλλογικές κουζίνες
>>Xanadu, http://xanadu.espivblogs.net/
>>Συλλογική Κουζίνα Στεκιού Μεταναστών ELCHEf, http://tsamadou13-15.espivblogs.net
>>Συλλογική Κουζίνα Αυτόνομου Στεκιού,http://autonomosteki.espivblogs.net
>>Συλλογική Κουζίνα κατάληψης Σκαραμαγκά, http://pat61.squat.gr

Ελεύθερη παιδεία>>Σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας, http://sxoleio12.wordpress.com
>>Αυτοοργάνωση στην εκπαίδευση, http://ekpaideysi.espivblogs.net

Αυτοδιαχειριζόμενη τέχνη>>Ορίζοντας γεγονότων, http://orizontasgegonotwn.blogspot.com
>>Another world is here- the Caravan project, www.anotherworldishere.com
>>Ecoart, www.ecoart.gr
>>Cheap art, www.cheapart.gr
>>Τράπεζα τέχνης, http://trapezatehnis.blogspot.com
>>Πλατφόρμες, http://www.platformes.blogspot.com

Οικογιορτές
>>Πανελλαδική Οικογιορτή, http://oikogiorti.gr
>>Οικογιορτή Βόλος, http://oikogiortivolos.blogspot.com
>>Οικογιορτή Θεσσαλονίκης, http://oikogiorti2011.gr
>>Οικογιορτή Ηρακλείου Κρήτης, εν οίκω, http://en-oiko.blogspot.com
>>Οικογιορτή Μαραθώνα, http://marathonecofestival.wordpress.com

 

Αγροτικά προϊόντα χωρίς μεσάζοντες

Ορισμένες διευθύνσεις και τηλέφωνα που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα.
Γενικά προτείνω να απευθυνθείτε στους Δήμους, τους οποίους θεωρώ περισσότερο αξιόπιστους για την συλλογή και διανομή των παρακάτω προϊόντων. 
Η κατάργηση των μεσαζόντων είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία και προσπάθεια που πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους μας. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα αλλιώς.
Πολλά ευχαριστώ στον Θ. Ντζουμάνη για την έρευνά του. (@thanosntz)

ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΙ ΤΙΜΗ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ρύζι-Φασόλια-Πατάτες Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 20/3 http://www.ampelokipi-menemeni.gr info@ampelokipi-menemeni.gr
 
Πατάτες Νευροκοπίου Δήμος Αγ. Αναργύρων Καματερού 0,32 € /κιλό http://www.agan.gov.gr 213 2023656
Λάδι Αργολίδας Δήμος Αγ. Αναργύρων Καματερού 2,80 € /κιλό http://www.agan.gov.gr 213 2023656
Πατάτες Νευροκοπίου Δήμος Αγ. Βαρβάρας 0,30-,032 € /κιλό http://www.agiavarvara.gr Παραγγελίες agrproducts@agiavarvara.gr 
Πατάτες Δήμος Αγ. Δημητρίου Τιμή Παραγωγού http://www.dad.gr Παραγγελίες dad-may@dad.gr
Βασικά Αγροτικά προίόντα Δήμος Αγ. Παρασκευής
http://www.agiaparaskevi.gr  Εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς δήμου-Αναμένονται ανακοινώσεις
Λάδι Μεσσηνίας Δήμος Αλίμου 13 € /5 λίτρα http://www.alimos.gov.gr Παραγγελίες http://alimiotes.polites.eu/
Πατάτες Νευροκοπίου Δήμος Αμαρουσίου 0,33 € /κιλό http://www.maroussi.gr 213-2038308 
Λάδι Μάνης Δήμος Αμαρουσίου 14,5 € /5 λίτρα http://www.maroussi.gr 213-2038308
Μέλι Ηρακλείου Δήμος Αμαρουσίου 7,50€/κιλό http://www.maroussi.gr 213-2038308
Πατάτες Νευροκοπίου Δήμος Βριλησσίων 0,30 € /κιλό http://www.vrilissia.gr Παραγγελίες 213-2050500 & 599 και online  
Λάδι Λακωνίας Δήμος Βύρωνα 14,5 € /5 λίτρα http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=3794  Παραγγελίες online Πατάτες 
Πατάτες Νευροκοπίου Δήμος Γαλατσίου Διανομή 12/3 Αναμονή νέας παραγγελίας http://www.galatsi.gov.gr
Πατάτες - Ελαιόλαδο - Όσπρια Δήμος Γλυφλαδας Τιμές παραγωγού http://www.glyfada.gr 213.2025395-6 και online
Πατάτες Δήμος Δάφνης-Υμηττού Τιμές παραγωγού http://www.dafni-ymittos.gov.gr dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
Βασικά Αγροτικά προίόντα Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης
http://www.elliniko-argyroupoli.gr  Εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς δήμου-Αναμένονται ανακοινώσεις
Πατάτες Νευροκοπίου Δήμος Ζωγράφου 0,30 € /κιλό http://www.zografou.gr 210-74.90.102
Πατάτες Νευροκοπίου Δήμος Ηλιούπολης 0,30 € /κιλό http://www.ilioupoli.gr 210 9970053  
Πατάτες Άνω Βροντούς Δήμος Θερμαϊκου 0,25 €/κιλό http://www.thermaikos.gr patatathermaikos@gmail.com
Ρύζι Χαλάστρας Δήμος Θερμαϊκου Μπονέτ: 0,78€ / κιλό Νυχάκι: 0,74€ / κιλό Γλασσέ: 0,85€ / κιλό Καρολίνα: 1,00€ / κιλο http://www.thermaikos.gr patatathermaikos@gmail.com  
Πατάτες Νευροκοπίου Δήμος Καισαριανής 0,30 € /κιλό www.kessariani.gr 210-7296601 Νέες Παραγγελίες προσεχώς
Πατάτες Νευροκοπίου Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης 9 € /30κιλά http://www.dimospefkis.gr  Παραγγελίες από Δευτέρα 12/3 στα τηλέφωνα επικοινωνίας : 2106145125, 2106145137, 2106145100 Πατάτες-Λάδι-
Αλεύρι-Ρύζι-Φακές-Φασόλια Δήμος Νεάπολης Συκεών http://www.sykies.gr  Εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς δήμου- online παραγγελίες εντός λίγων ημερών
Λάδι Λακωνίας Δήμος Νέας Ιωνίας 15 € /5 λίτρα http://www.neaionia.gr Παραγγελίες dimsxeseis@neaionia.gr
Πατάτες Τρίπολης Δήμος Περιστερίου 6 € /30κιλά http://www.peristeri.gr Θηβών και Αναπαύσεως

ΕΙΔΗ Πρωτοβουλίες Πολιτών ΤΙΜΗ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πατάτες Φλώρινας «Άνωση» Εθελοντές Βόλου 0,25 € /κιλό http://www.anwsi.gr anwsi.mag@gmail.com
Ρύζι Σερρών «Άνωση» Εθελοντές Βόλου Καρολίνα 0,85€/κιλό γλασέ 0,73€ /κιλό νυχάκι 0,65€ /κιλό κίτρινο 0,66€ /κιλό http://www.anwsi.gr anwsi.mag@gmail.com
Αλεύρι Κιλκίς Εθελοντικη ομάδα δράσης Ν.Πιερίας 0,5 €/κιλό http://www.otoposmou.gr info@otoposmou.gr
Πατάτες Νευροκοπίου Εθελοντικη ομάδα δράσης Ν.Πιερίας 0,25 €/κιλό http://www.otoposmou.gr info@otoposmou.gr
Λάδι Κρήτης «Πολίτες του Βύρωνα» 13,5 € /5 λίτρα http://politestouvirona.blogspot.com/2012/03/17-2012.html online παραγγελίες 6977.456.053
Πορτοκάλια Αργολίδας «Πολίτες του Βύρωνα» 0,35 € /κιλό http://politestouvirona.blogspot.com/2012/03/17-2012.html online παραγγελίες 6977.456.053
Φασόλια Φενεού Κορίνθου «Πολίτες του Βύρωνα» 2,8 € /κιλό http://politestouvirona.blogspot.com/2012/03/17-2012.html online παραγγελίες 6977.456.053
Φάβα Φενεού Κορίνθου «Πολίτες του Βύρωνα» 2,8 € /κιλό http://politestouvirona.blogspot.com/2012/03/17-2012.html online παραγγελίες 6977.456.053
Φακές Φενεού Κορίνθου «Πολίτες του Βύρωνα» 2,8 € /κιλό http://politestouvirona.blogspot.com/2012/03/17-2012.html online παραγγελίες 6977.456.053
Πατάτες «Ενεργοί Πολίτες Λάρισας» 5€ /20κιλό http://www.energw.gr
Διάφορα προϊόντα Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων http://synparmes.gr
Μήλα,πατάτες,αχλάδια,λάδι Πρωτοβουλία Μαθητών ΕΠΑΛ Τρίπολης Μήλο 0,75€ το κιλό (Στάρκιν – Ντελίσιους) με ελάχιστη ποσότητα τα 5 κιλά.
Αχλάδι 1€ το κιλό (Κριστάλι) με ελάχιστη ποσότητα τα 5 κιλά.
Πατάτα 0,35€ το κιλό (Τρίπολης Σπούντα) με ελάχιστη ποσότητα τα 20 κιλά http://koinoniatripolis.blogspot.com/ koinonikodiktyotripolis@gmail.com 

 

 

Ευαισθησία αλα καρτ και με μεγάλη καθυστέρηση από το υπουργείο Οικονομικών!
- Τέλος στην προθεσμία των 80 ημερών για όσους δεν πληρώνουν το χαράτσι
- Τι λέει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή
- Ο έφορος θα αποφασίζει αν συντρέχει λόγος διακοπής του ρεύματος

Αφού χιλιάδες έλληνες έκοψαν τον λαιμό τους να βρουν τα χρήματα για να πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ, αφού έγιναν εκατοντάδες εκκλήσεις τόσο από καταναλωτικές οργανώσεις, όσο και από πολίτες που πάσχιζαν να αποδείξουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν το χαράτσι, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δείξει ευαισθησία.

Με την γνωστή καθυστέρηση που υπάρχει στην Ελλάδα και μόνο αφού η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο.
Αντί από την πρώτη στιγμή να δείξει κοινωνική ευαισθησία γνωρίζοντας πολύ καλά ότι εκατομμύρια νοικοκυριά βουλιάζουν στα χρέη, έρχεται τώρα να δώσει την μεγάλη παράταση για την αποπληρωμή του χαρατσιού.

Όπως λοιπόν προβλέπει τροπολογία, μόνο μετά από εντολή του υπουργείου Οικονομικών θα κόβεται το ρεύμα σε ιδιοκτήτες που δεν καταβάλλουν το τέλος ακινήτων.
Ουσιαστικά δηλαδή, το καθεστώς εφαρμογής του νόμου θα είναι πιο ελαστικό.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία διακοπής της ηλεκτροδότησης και ουσιαστικά το καθεστώς εφαρμογής του νόμου θα είναι πιο ελαστικό.

Έτσι επιβεβαιώνονται όσα έλεγε χθες η ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, ότι δηλαδή θα επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής γιατί πάνω από 500.000 δεν έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή ορίζεται ότι:

- Αν δεν έχει καταβληθεί το τέλος 4 μήνες από την λήξη πληρωμής της δόσης, η ΔΕΗ στέλνει τα στοιχεία του οφειλέτη στο υπουργείο Οικονομικών για να τα εισπράξει και διαγράφει την οφειλή αυτή από τα αρχεία της.

- Ο έφορος της ΔΟΥ που υπάγεται ο φορολογούμενος θα αποφασίζει πως συντρέχουν λόγοι διακοπής του ρεύματος. Για να εκδωθεί όμως η εντολή διακοπής του ρεύματος θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. Και αυτή όμως θα πρέπει και να κοινοποιηθεί στους υπόχρεους.

Αφού συμβούν όλα αυτά ο πολίτης έχει προθεσμία άλλους 2 μήνες για να κάνει ένσταση που εξετάζεται από τριμελή επιτροπή στο υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να μην του κοπεί το ρεύμα. Έτσι συνολικά θα περάσουν τουλάχιστον 6 μήνες για να εκτελεστεί η απόφαση.

'Αλλες ρυθμίσεις:

Εξαιρείται από το τέλος ακινήτων το 17% της επιφάνειας των ενοικιαζομένων δωματίων, εφόσον όμως έχουν δηλωθεί την χρονιά εκείνη ως τουριστικά καταλύματα στον ΕΟΤ.

Εξειδικεύεται ο περιορισμός που τυπικά ίσχυε για τους πολύτεκνους, προκειμένου να πληρώσουν την χαμηλή «ταρίφα» του μισού ευρώ ανά τετραγωνικό, ως τέλος ακινήτων για τα σπίτια τους.

Της έκπτωσης αυτής θα τύχουν οι πολύτεκνοι, αλλά μόνον εάν και εφόσον, κατά το προηγούμενο έτος από την επιβολή του τέλους:

Α) δήλωναν τα παιδιά τους ως προστατευόμενα μέλη στη φορολογική τους δήλωση επειδή τους "βαρύνουν" φορολογικά. Αν δηλαδή κάποιος έχει 6 παιδιά αλλά τα 3 εργάζονται, τότε δεν απολαμβάνει μειωμένο φόρο.

Β) το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Αν δηλαδή εργάζονται και οι δύο σύζυγοι ή βγάζουν και ένα ευρώ επιπλέον το χρόνο, φορολογούνται με την υψηλή κλίμακα υπολογισμού του τέλους ακινήτων.

Επίσης, ορίζεται ότι η βεβαίωση του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών πραγματοποιείται στο όνομα του κυρίου ή επικαρπωτή με το μεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο όνομα ενός οποιουδήποτε εξ αυτών, ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες την απόδοση σ’ αυτόν του ποσοστού που τους αναλογεί.
(NewsIt)

 

 

 

"Ανοιχτή Πόλη": Κάλεσμα αντίστασης στο χαράτσι της ΔΕΗ
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/01/2012
Πρωτοβουλία ενάντια στο χαράτσι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ έχει αναλάβει η "Ανοιχτή Πόλη", με στόχο την αποστολή εξωδίκου στην επιχείρηση. Καλεί έτσι τους πολίτες που δεν πληρώνουν το χαράτσι να στέλνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της ή στους κοινοτικούς της συμβούλους στις αντίστοιχες δημοτικές κοινότητες. Επίσης, να επικοινωνούν με τη δημοτική κίνηση σε περίπτωση προσπάθειας διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος για να υπάρξει άμεση νομική στήριξη.

Άμεση νομική υποστήριξη για τη μη διακοπή του ρεύματος
Υπενθυμίζεται ότι η "Ανοιχτή Πόλη", με επιστολή της προς τον δήμαρχο Αθηναίων στις 8.11.2011, ζητούσε από τη δημοτική αρχή να προστατέψει τους δημότες της Αθήνας από το παράνομο και καταχρηστικό χαράτσι της ΔΕΗ και να παρέχει νομική στήριξη σε όλους όσοι δεν μπορούν να το πληρώσουν και κινδυνεύουν να τους κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. "Ο κ. Καμίνης αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε μια τέτοια διαδικασία. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να μη χάσει ο δήμος τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη και όχι αν μπορούν οι πολίτες να πληρώσουν το χαράτσι. Απεδείχθη για μια ακόμα φορά, ότι βρίσκεται εναρμονισμένος με τις μνημονιακές κυβερνητικές πολιτικές, ότι δεν διακατέχεται από καμία ευαισθησία και δεν έχει ως επιλογή τη συνδρομή και στήριξη των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων αυτής της πόλης" τονίζει σε ανακοίνωσή της.
Τα γραφεία της "Ανοιχτής Πόλης" βρίσκονται στην οδό Παλαιολόγου 10 (απέναντι από το δημαρχείο στη Λιοσίων). Τα στοιχεία επικοινωνίας με τη δημοτική κίνηση είναι: τηλέφωνο 210.5202374-5, fax 210.5203268, email anoihtipoli2@cityofathens.gr και ιστοσελίδα http://www.anoihtipoli.gr.

 

ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Στον αέρα το DNA της ελληνικής φύσης

Τινάζεται στον αέρα δουλειά 30 ετών, τονίζουν οικολογικές ομάδες
Στο σφυρί βγαίνει πολύτιμο γενετικό υλικό αφού η κυβέρνηση διαλύει την τράπεζα διατήρησης της βιοποικιλότητας με νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνουν οικολογικές ομάδες που θεωρούν λάθος τις συγχωνεύσεις οργανισμών χωρίς κριτήρια.
Αποστολή της τράπεζας γενετικού υλικού ήταν η προστασία και διάσωση των φυτών της ελληνικής βιοποικιλότητας. Από το 1981 έως σήμερα συγκέντρωσε και διατηρεί 14.500 πολύτιμους σπόρους άγριων και καλλιεργούμενων συγγενών φυτών.
Τα αγροτικά ιδρύματα που υπάγονται στο Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας βάσει του «σχεδίου» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγχωνεύονται-διαλύονται και τριάντα χρόνια κόπων τινάζονται στον αέρα, τονίζουν η ΒΙΟΖΩ και το ΗΛΕΣΙΟΝ.
Ασφαλές θησαυροφυλάκιο
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η παγκόσμια τράπεζα σπόρων «είναι ένα ασφαλές θησαυροφυλάκιο σπόρων που βρίσκεται στο νησί Spitsbergen του νορβηγικού αρχιπελάγους Svalbard και είναι σε απόσταση 1.120 χιλιομέτρων από το Βόρειο Πόλο. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 2008 και στόχος της είναι να συμβάλει στη συντήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη και να συγκεντρωθούν εκεί σπόροι από κάθε γνωστό είδος φυτού της γης».
Το θησαυροφυλάκιο σπόρων, όπως μας ενημερώνει το «ΗΛΕΣΙΟΝ», χτίστηκε σε ένα παλιό ορυχείο, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχουν κρυμμένα αποθέματα σπόρων απ' όλη τη διατροφική αλυσίδα. Το υψόμετρο που βρίσκεται δεν επιλέχθηκε τυχαία αφού έτσι μπορεί να αποφευχθεί το πρόβλημα ενδεχόμενης αύξησης της στάθμης της θάλασσας και είναι πολύ βαθιά στη γη ώστε να προστατεύεται ακόμη και από πυρηνική έκρηξη και ακόμα από σύγκρουση μετεωρίτη. Την κατασκευή του «θησαυροφυλακίου» χρηματοδότησαν οι ΗΠΑ και η Νορβηγία.
Στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, φορείς που ξεκίνησαν από διαφορετικές αφετηρίες συνειδητοποίησαν τον κίνδυνο απώλειας των τοπικών ποικιλιών και την πολύπλευρη αξία τους.
Οι τοπικές ποικιλίες των καλλιεργούμενων ειδών είναι δημιούργημα της επιλογής των αγροτών και της προσαρμογής τους στο περιβάλλον όπου καλλιεργούνται. Ορισμένες από αυτές, που είναι και αρκετά εμπορεύσιμες, είναι τα ρόδια Ερμιόνης, η κορινθιακή σταφίδα, τα φασόλια Πρεσπών, το τοματάκι Σαντορίνης, ο ξινόμαυρος οίνος της Νάουσας, οι επιτραπέζιες ελιές Χαλκιδικής κ.λπ.
Καρποί με φυσικό τρόπο
Η ομάδα του ΗΛΕΣΙΟΝ έχει στόχο να προστατεύσει το αγαθό της διατροφής και βλέπει το περιβάλλον σαν ένα κοινωνικό και συλλογικό αγαθό προσπαθώντας να βάζει φρένο στην κερδοσκοπία, δίνοντας συνάμα εναλλακτικές λύσεις και προβάλλοντας την αξία της εμπειρίας των προγόνων μας και την αξία της ποικιλίας. Οι βασικές παραγωγικές διαδικασίες που επέλεξε η ομάδα είναι: Η πρωτογενής παραγωγή των καρπών να γίνεται με φυσικό τρόπο και χωρίς τεχνητά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα. Το λιγότερο αποδεκτό είναι τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα.
Η συλλογή των αγαθών γίνεται αφού ωριμάσει ο σπόρος τους και η φυσική συντήρησή τους γίνεται «χωρίς ακρότητες».
Η τράπεζα διατήρησης γενετικού υλικού στη Θεσσαλονίκη μαζί με άλλα ιδρύματα του ΕΘΙΑΓ έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο διασώζοντας τα φυτά της ελληνικής βιοποικιλότητας. Ας ελπίσουμε να μη χαθούν όλοι οι κόποι με μία υπουργική απόφαση. Φ.Κ.

 

Κοινωνικά Παντοπωλεία στην Ελλάδα. Ενημερώστε όσους έχουν ανάγκη. / Social Markets in Greece for people in need.

από ΒlackΜediterraneanPirate BlackMediterraneanPirate  12-01-2012  
short  link    wp.me/pPn6Y-ch4
Ενημερωθείτε. Διαδώστε.
Ενημερώστε όσους έχουν ανάγκη.
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3
Τηλέφωνο: 2102793916 – 2102777198 – 2102793785.
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης
Tηλέφωνο: 210-6604659
Blog
Ενημερωθείτε για όλα τα Κοινωνικά Παντοπωλεία στην Ελλάδα.
Ενημερώστε όσους έχουν ανάγκη. >>>


*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλο
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7, δίπλα στο δημαρχείο
Τηλέφωνο: 2299020173/ 20174
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49
Τηλέφωνο: 210 2380208, 6936 784725
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168,
Τηλέφωνο: 2105063660
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2 (Μέγαρο Δημαρχείου -1)
Τηλέφωνο: 2132000221-6974875786
υπευθ. κα Τζικάκη -κος Ζηγούλης
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι,
Τηλέφωνο: 2132038345
υπεύθ. κα Γιαννακοπούλου
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων
Τηλέφωνο: 6936 784725
υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα,
*
Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,κόμβος Αγ. Στεφάνου και Λεωφ. Κρυονερίου 124
Τηλέφωνο: 210 6220025-210 6220059
*
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης στην Λ.Συγγρού
Μια φωλιά αλληλεγγύης και συμπαράστασης για τη στήριξη ανέργων, απόρων, ηλικιωμένων και γενικά προσώπων που πιέζονται από την κρίση δημιούργησε η ομάδα εθελοντών «Παιδί και Οικογένεια».
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι
Τηλέφωνο: 210.9245545, 9245518
*
Εστία Παροχής Τροφίμων, Ρούχων και Οικιακού Εξοπλισμού στο Δήμο Πεντέλης
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα
Τηλέφωνο:.2108040580, 2132140555,6944659857,6932222072
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour Μαρινόπουλος Αθήνας
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 66
Ωράριο: κάθε Τρίτη και Πέμπτη
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour Μαρινόπουλος Πειραιά
Διεύθυνση: Φίλωνος 31
Ωράριο: κάθε Τετάρτη και Παρασκευή
*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκη (Μ.Α.Ζ.Ι)
Αριστοτέλους 4 – Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: 698.411.4725, Ιστοσελίδα , Facebook
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
υπεύθ. κα Υφαντίδου, τηλ. 2313304000-1-2313304035
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης
Αγίου Παντελεήμονος 10 και Αγνώστου Στρατιώτη (Πάρκο Δημαρχείου), στο χώρο κάτω από τον παιδικό σταθμό, τηλ. 2313302300-301
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης
Σεφέρη & Ίμβρου 25, υπεύθ. κα Χαλκιά, δέχεται και ρούχα, τηλ. 231063026441-2310671100
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης
Βότση 15 & Δελφών, ρούχων & ένδυσης, υπευθ. Κα Τσολάκη, τηλ. 2310729260
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης
Καπετάν Χάψα 37, υπεύθ. κος Γρηγόρης Ντότσης,τηλ. 2310466555-466610
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης
Το 3ο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος, σε συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μοναστηρίου 124, τηλ. 2310534543-552775
*
«Μπουτίκ» των φτωχών
Ολύμπου 64, γωνία με Βενιζέλου Το κατάστημα λειτουργεί 9-1 κάθε πρωί -και Σάββατο- και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα 5-7.
*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Υπόλοιπης ΕΛΛΑΔΑΣ
Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσολογγίου
Διεύθυνση: Λουδοβίκου Βαυαρίας (πίσω από το ξενοδοχείο Λίμπερτυ)
Τηλέφωνο: 26313 63432, 26313 63400, 26313 63427
*
«Πύλη της Αγάπης» – Ναύπλιο
Διεύθυνση: Αγ. Παράσχου 4
Τηλέφωνο: 27520 27474
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: ΚΕΠΑΒΙ (κατάστημα 126)
Τηλέφωνο: 26510 77077, 26510 01045
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου
Τηλέφωνο: 22370 80239
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλαμάτας
Διεύθυνση: Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος
Τηλέφωνο: 27210 97173 – 27213 60700
υπεύθ. κα Οικονομάκου
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο,
Τηλέφωνο:281341628-630
υπεύθ. κα Κουνελάκη
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Ηρακλείου
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8 (πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλέφωνο: 28134 00383 – 28134 00374
υπευθ. Βεργής Μανώλης,
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2 (Μέγαρο Δημαρχείου -1)
Τηλέφωνο: 21320 00221 – 6974875786
υπευθ. κα Τζικάκη – κος Ζηγούλης
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου
Διεύθυνση: Δον. Βελεζίου & Ρήγα Φεραίου
Τηλέφωνο: 24210 55156 – 24210 29908
υπεύθ. κα Παρησάκη
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου
Διεύθυνση: Άγιος Χριστόφορος
Τηλέφωνο: 26413 360300
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Δωδεκανήσου
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 98, Έναντι εργοστασίου ΚΑΙΡ,
Τηλέφωνο: 22413 64414 – 6945399660
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καβάλας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (π. ΠΙΚΠΑ) Συλλ.ΠΝΟΗ
Τηλέφωνο: 25104 51367 – 6976105341
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κομοτηνής
Διεύθυνση: Λαϊκή Αγορά, Κέντρο,
Τηλέφωνο: 25310 81802 – 6937129709
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λάρισας
Διεύθυνση: Μανωλάκη 13-17
Τηλέφωνο: 24106 61196 – 6974910509
υπεύθ. κος Λέτσιος Κλεάνθης
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σταυρούπολης Ξάνθης
Διεύθυνση: Κτίριο Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλέφωνο: 25420 22693 – 6937336819
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Τυρνάβου
Διεύθυνση: Ηλ. Τριανταφύλλου 17
υπεύθ. κα Μάγγου-Στατίρη
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Χίου
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 15
Τηλέφωνο: 22710 44258-26731
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών
Διεύθυνση: Ραιδεστού 36
*
Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης
Διεύθυνση: Υψηλάντου 2 (http://www.otoposmou.gr/)

Πηγή: protothema.gr

 

δύο λύκοι κι ένα πρόβατο (techie)
Η συμφωνία με τον διάβολο ήταν σχετικά απλή. Εσείς, η μεσαία τάξη, οι ευπρεπείς πολίτες, δεν έχετε ανάγκη το κράτος. Αλλά εσείς είστε αυτοί που το θρέφετε με τους φόρους σας. Για ποιο λόγο χρειάζεστε ένα κράτος που δεν έχετε ανάγκη? Όταν η θάτσερ έλεγε πως δεν υπάρχει κοινωνία, απευθυνόταν ακριβώς σε αυτή τη μεσαία τάξη. Όλοι είμαστε υποκείμενα που ενδιαφερόμαστε για το προσωπικό μας συμφέρον. Γιατί να τρέφετε τους ανθρακορύχους και τους αγρότες? Γιατί να πληρώνετε με τους φόρους σας, όλους αυτούς τους φτωχούς, τους άνεργους τεμπέληδες? Τι το χρειάζεστε εσείς το δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας? Τη δωρεάν παιδεία? Αφού μπορείτε μόνοι σας να αγοράσετε πολύ καλύτερες υπηρεσίες υγείας και παιδείας. Έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα εσείς το πληρώνατε. Ας αποκλείσουμε τους τεμπέληδες και τους αργόσχολους. Τους μετανάστες και όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του συστήματος. Ας γίνετε εσείς κύριοι των χρημάτων σας κι όχι κάποιος απρόσωπος καρεκλοκένταυρος γραφειοκράτης.(η ιστορία και η αφηγηση δεν αλλάζει κατά τα φαινομενα. παραμυθιαζόμαστε με το βραχυπρόθεσμο "ταξικο" και προσωπικο κερδος υποσκάπροντας το συνολικό ταξικο μελλον μας. Τρανοτερο εγχώριο παράδειγμα από την εθελούσια στον ΟΤΕ (χρυσοπληρωμενη αποχωρηση-βουλιαγμα ταμειων και ταυτόχρονα χαντάκωμα των επόμενων εργαζόμενων) δεν μπορώ να σκεφτώ)
Και σε γενικές γραμμές δούλεψε. Διότι το σχέδιο στόχευε στην απληστία των ανθρώπων. Και το καλύτερο. Τη βρομοδουλειά δεν θα αναλάμβανε να την κάνει η μεσαία τάξη που είναι γνωστό πως έχει ευαισθησίες, ταίζει πεινασμένα παιδάκια στην αφρική και διατηρεί μία φαντασίωση ηθικής. Δεν θα αναλάμβανε να την κάνει ούτε το κράτος, που δεν μπορούσε να γίνει ανήθικο ή σκληρό απέναντι στους ψηφοφόρους του. Οι ιδιώτες όμως δεν χρειάζεται να είναι ούτε δίκαιοι, ούτε ιδιαίτερα αρεστοί. Η περιβόητη κοινωνική ευθύνη που τους επιρρίπτουν οι πολίτες είναι σαφώς μικρότερη και ελαφρύτερη. Αφήστε δε που όλοι τελικά μπορούν να κατηγορήσουν τους σκληρούς νόμους της αγοράς, εκμεταλλευόμενοι την παλιά συγγένεια μεταξύ των φυσικών και πολιτικών φιλοσόφων. Έτσι οι νόμοι τις αγοράς γίνονται απαράβατοι και νομοτελειακοί, όπως ο νόμος της βαρύτητας. Αψηφώντας φυσικά εκείνη τη μικρή λεπτομέρεια που λέει πως ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης μπορεί να είναι απαράβατος, αλλά τους κανόνες τους φτιάχνουν οι άνθρωποι. Άρα στην οικονομία το μήλο θα πέσει στο κεφάλι σου, αλλά οι ανθρώπινοι κανόνες καθορίζουν τον τρόπο και την διαδρομή που θα πέσει, εάν θα πάρει 19%ΦΠΑ, εάν θα δώσει x ή 2x κέρδη.
Με αυτό το μικρό τέχνασμα άρχισαν να μοιράζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τη λογική της αγοράς βασικές υπηρεσίες που χρειάζονται οι πολίτες, προκειμένου να ξαναμοιραστεί η πίτα. Από τη μία οι φόροι άρχισαν να μειώνονται, από την άλλη η ακόμα πιο εύρωστη μεσαία τάξη θα μπορούσε να αγοράζει της ιδιωτικές πια υπηρεσίες. Συγχρόνως δημιουργήθηκαν και μερικά μυθεύματα για το πόσο σπάταλο είναι το κράτος, ενώ αντίθετα πόσο αποδοτικός ήταν ο ιδιωτικός τομέας. Έτσι υποτίθεται ο πλούτος θα αυξανόταν για όλους από το πουθενά. Οι ευκαιρίες πλουτισμού για την ελιτ θα γίνονταν περισσότερες και από την πίτα θα έτρωγε και η μεσαία τάξη. Οι φτωχοί θα τα έβγαζαν πέρα αλλά έπρεπε να παλέψουν αντί να τεμπελιάζουν. Όλα ήταν ανθηρά και για μια ακόμα φορά ανακαλύφθηκε στην ιστορία το αεικίνητο που θα επέτρεπε να πάρεις κάτι από το τίποτα. Ή έτσι νόμιζαν.
Η Φάκα
Διότι αυτό που δεν κατάλαβε η μεσαία τάξη μέσα στην αυταρέσκεια που την περιέβαλλε (μιλάμε άλλωστε για το καμάρι του δυτικού κόσμου), είναι πως χωρίς εκείνες τις “δωρεάν” υπηρεσίες του κράτους, η ζωή της θα γινόταν τόσο ακριβή που θα σταματούσε να ανήκει στο ίδιο κοινωνικό φιλέτο (εμ το είδες το τυρί, την φάκα όμως;). Κι αυτό διότι η εξάπλωση των “ευπρεπών” τάξεων, τόσο πριν όσο και μετά τον πόλεμο βασίστηκε περισσότερο στη μείωση του κόστους των “ευπρεπών” αγαθών, μέσω της τεχνολογίας, παρά στην αύξηση του πλούτου. Τα αντικείμενα όταν πέρασαν στη μαζική παραγωγή, έγιναν πιο “ψεύτικα” όπως έβαζε ο Τσάντλερ έναν παλιό βιομήχανο να λέει. Το πιάνο με ουρά αντικαταστάθηκε από το όρθιο πιάνο και μετά από το sampler. Αυτό φυσικά δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό, αλλά μας περιγράφει πως η νέα μεταπολεμική μεσαία τάξη δεν είχε οικονομικά τη χαώδη απόσταση με τις φτωχές τάξεις, που υπήρχε πριν το 1900. Άρα η αφαίρεση ή συρρίκνωση κάποιων “δωρεάν” παροχών από το κράτος, όπως η παιδεία, η υγεία και οι συντάξεις, είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στα οικονομικά τους από όσο φαντασιώνονταν οι ίδιοι και απόστασή τους από τη “φτώχια” δεν ήταν τόσο μεγάλη.
Η ανιψούλα μου που είναι αμερικανάκι και σπουδάζει στο Μέιν πληρώνει για δίδακτρα χρήματα που η μητέρα της μάζευε για 20 χρόνια. Συγχρόνως έπρεπε να πληρώνει για την περίθαλψη, τις δόσεις του σπιτιού και τη σύνταξή της. Δεν ζούνε μια άσχημη ζωή, αλλά η θέση τους είναι πολύ επισφαλής σε περίπτωση που η Ελίζαμπεθ χάσει τη δουλειά της. Αυτή την παγίδα η μεσαία τάξη άρχισε να την αντιλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια που τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν στην ευρώπη (γιατί πλέον το να βρει κάποιος δουλειά- οποιαδήποτε δουλειά- η οποία θα μπορεί να τον συντηρήσει δεν είναι πλέον αυτονόητο ούτε στους αστούς της Αμερικής. η δε παλαιά αφήγηση πως στην αμερική ο καθένας ειναι υπευθυνος για τις πράξεις του, το american dream, κτλ κτλ δειχνει να ψοφάει την στιγμή που ακόμα και οι ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν εναν πετυχημένο επιχειρηματία του "παλαιού" μοντέλου για τις πρακτικές του. ) . Αλλά οι τροχοί έχουν μπει σε κίνηση, η πολιτική τάξη έχει πάρει μια τροχιά, τα επιχειρήματα είναι πια δεδομένα και νομοτελειακά.
Αν κάτι καταλαβαίνουν τώρα όλοι με τη συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16, είναι τα έξυπνα λόγια του Μπένζαμιν Φράνκλιν. “Δημοκρατία είναι δύο λύκοι και ένα πρόβατο που συζητούν τι θα φάνε το μεσημέρι”. Με αυτό δεν θέλω να υπερασπιστώ το προβληματικό, αναξιοκρατικό και υποχρηματοδοτούμενο (δαπάνες για την έρευνα 0,65% στην ελλάδα σε σχέση με 1.95% στην ΕΕ των 25), σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης(ουτε και το παμφαγο γραφειοκρατικο μορφωμα που καλούμε κράτος στην Ελλάδα φαντάζομαι). Αλλά το νέο προτεινόμενο σύστημα, θέλει απλά να μοιράσει την ήδη μικρή πίτα σε όλους εξίσου ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, απαξιώνοντας έτσι τους δημόσιους που θα έχουν ακόμα λιγότερα χρήματα την ίδια στιγμή που οι ιδιωτικοί θα χρηματοδοτούνται και από τους φοιτητές τους (αύξηση ιδιωτικής δαπάνης). Εκτός δηλαδή εάν για να καλύψουν τα έξοδα τους τα δημόσια πανεπιστήμια, θα πρέπει να αρχίσουν να δημοσιεύουν πληρωμένες έρευνες σε επιστημονικά παιδεία όπως “πως δεν αλλάζει το κλίμα του πλανήτη”, “το κάπνισμα βλάπτει λιγότερο από τα σωματίδια σκόνης” κλπ
Το ιδιωτικό και το δημόσιο. Η περίπτωση της υγείας.
Δεδομένα!
Οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης διαθέτουν σε γενικές γραμμές ένα ανεπτυγμένο σύστημα δημόσιας υγείας. Οι ΗΠΑ από την άλλη διαθέτουν ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας και μάλιστα ξοδεύουν σαν σύνολο (ιδιωτική και δημόσια δαπάνη) πολύ περισσότερα χρήματα (15%του ΑΕΠ 2002, έναντι 8,7% η ΕΕ). Εάν μάλιστα δούμε το ποσό σε δολάρια ανά κάτοικο, οι ΗΠΑ ξοδεύουν διπλάσια χρήματα από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τη θεολογία της αγοράς, που κατακεραυνώνει το δημόσιο και εκθειάζει το ιδιωτικό, στις ΗΠΑ οι άνθρωποι θα πρέπει να ανταγωνίζονται τους Χαιλάντερς. Κι όμως αυτή η μεγαλύτερη δαπάνη δεν μεταφράζεται σε καλύτερο προσδόκιμο ζωής (74.8 έτη για άνδρες και 81.1 για γυναίκες στην ΕΕ των 25 έναντι 74.1 και 79.7 στις ΗΠΑ). Σαν να μην έφτανε αυτό, η θνησιμότητα των βρεφών πλησιάζει στο εντυπωσιακό 7.2 ανα χίλια, όταν καμία ανεπτυγμένη χώρα δεν πλησιάζει αυτό το νούμερο. Ακόμα και η φτωχή Κούβα του εμπάργκο έχει 6.45. Και μη ρωτήσετε καν πόσα νεκρά μαύρα βρέφη αντιστοιχούν στην πολιτεία της Αλαμπάμα. Ρωτήσατε? Καλά 16, αλλά το ιδιωτικό σύστημα είναι δεδομένο ότι δεν ενδιαφέρεται για φτωχά μαύρα μωρά. Όπως φυσικά και για όλους εκείνους με αναπηρίες, καθώς στις ΗΠΑ διαθέτουν το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής στον ανεπτυγμένο κόσμο μετά τη Δανία (?).
Κι όσο για την αποδοτικότητα του ιδιωτικού συστήματος, έναντι του σπάταλου δημοσίου? Η δαπάνη για έξοδα διοίκησης του συστήματος υγείας στις ΗΠΑ βρίσκεται μεταξύ 19% και 24% της συνολικής δαπάνης, με πρωταθλητές στα έξοδα διοίκησης τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά νοσοκομεία 34%, έναντι 24,5% για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά και 22,9% για τα δημόσια.
(Δηλαδής η γραφειοκρατία, η μονοπώληση των χρημάτων από κάποιες χαρτογιακάδικες ελιτ δεν ειναι προφανώς κρατική ιδιαιτερότητα, αλλά χαρακτηριστικό των χαρτογιακάδων κτλ κτλ. Μπορώ να το προχωρήσω λέγοντας πως όσο περισσότερους μανατζαρέους, HR ειδικους κτλ έχει ένα οποιοδήποτε σύστημα τόσο περισσότερο θα στοιχίζει τελικά)
Καθώς λοιπόν μετά τις εκλογές θα ανοίξει το ασφαλιστικό και οι υπηρεσίες υγείας, και καθώς οι ιδιωτικές ασφαλιστικές ήδη ακονίζουν τα μαχαίρια τους, θυμηθείτε αυτά τα νούμερα την επόμενη φορά που κάποιος θα εκθειάσει τον ιδιωτικό τομέα με περίσσια θεολογική σιγουριά.
Επιμύθιο.
Μια γερμανική γελοιογραφία, έδειχνε το καράβι γερμανία. Στις δύο άκρες ήταν οι φτωχοί και οι πλούσιοι και στη μέση μια πολυπληθής μεσαία τάξη. Στο επόμενο σκίτσο το καράβι έχει γύρει και βυθιζόταν, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της μεσαίας τάξης γλιστρούσε προς τους φτωχούς που πνίγονταν, ενώ κανα-δυό γαντζώνονταν στους πλούσιους. Η δημοκρατία μας πλησιάζει πολύ την εικόνα του Φράνκλιν με τους δύο λύκους που προσπαθούν να εξηγήσουν στο πρόβατο πόσο σκληρή είναι η ζωή και πώς η φύση λέει ότι πρέπει να γίνεις ψητό. Ο Φράνκλιν είχε λύση. Δεν θα την αναφέρω, διότι οι καιροί είναι πονηροί, η τρομοκράτες καραδοκούν και κυκλοφορούν εισαγγελείς. Εναλλακτικές λύσεις ευπρόσδεκτες, υπόψη του κινέζου .

 

Μας αποκαλούν αποτυχημένους...


Του Σλαβόι Ζίζεκ

Ομιλία στη γενική συνέλευση των Αμερικανών "αγανακτισμένων"
Μας αποκαλούν αποτυχημένους αλλά οι πραγματικοί αποτυχημένοι βρίσκονται εκεί κάτω στη Γουόλ Στριτ. Διασώθηκαν χάρη στα δικά μας χρήματα. Μας αποκαλούν σοσιαλιστές αλλά σε αυτή τη χώρα υπάρχει πάντα σοσιαλισμός για τους πλούσιους. Μας λένε ότι δεν σεβόμαστε την ιδιωτική ιδιοκτησία. Όμως η κρίση του 2008 έχει καταστρέψει ιδιωτική ιδιοκτησία που ακόμη και αν θέλαμε να καταστρέψουμε θα έπρεπε να εργαζόμαστε νυχθημερόν για εβδομάδες. Μας αποκαλούν ονειροπαρμένους. Όμως οι πραγματικοί ονειροπαρμένοι είναι εκείνοι που νομίζουν ότι τα πράγματα θα παραμείνουν έτσι για πάντα. Δεν είμαστε ονειροπαρμένοι. Είμαστε το ξύπνημα από ένα όνειρο που μετατρέπεται σε εφιάλτη.
Δεν καταστρέφουμε τίποτε. Γινόμαστε μόνο μάρτυρες του τρόπου με τον οποίο το σύστημα καταστρέφει τον εαυτό του. Όλοι γνωρίζουμε την κλασική σκηνή από τα κινούμενα σχέδια. Η γάτα περνά τον γκρεμό και συνεχίζει να περπατά αγνοώντας το γεγονός ότι δεν πατάει πια στο έδαφος. Μόνο όταν κοιτάει κάτω και συνειδητοποιεί πού βρίσκεται αρχίζει να πέφτει. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Λέμε στους τύπους της Γουόλ Στριτ “Ε, κοιτάξτε κάτω!”.
Στα μέσα Απριλίου, η κινεζική κυβέρνηση απαγόρευσε από την τηλεόραση, τις ταινίες και τα μυθιστορήματα κάθε αναφορά σε εναλλακτικές πραγματικότητες και ταξίδια στον χρόνο. Είναι ένα καλό σημάδι για την Κίνα. Οι άνθρωποι εκεί εξακολουθούν να ονειρεύονται εναλλακτικές καταστάσεις επομένως η εξουσία πρέπει να απαγορεύσει αυτά τα όνειρα. Εδώ, δεν χρειάζονται απαγορεύσεις τέτοιου είδους, καθώς το κυρίαρχο σύστημα έχει καταστείλει ακόμη και τη δυνατότητα μας να ονειρευόμαστε. Κοιτάξτε τις ταινίες που βλέπουμε όλη την ώρα. Είναι εύκολο να φανταστείς το τέλος του κόσμου. Ένας αστεροειδείς καταστρέφει κάθε μορφή ζωής πάνω στη Γη και τα λοιπά. Δεν μπορείς όμως να φανταστείς το τέλος του καπιταλισμού.
Τι κάνουμε επομένως εδώ; Θα σας πω ένα υπέροχο, παλιό ανέκδοτο από τα χρόνια του κομμουνισμού. Στέλνουν έναν τύπο από την Ανατολική Γερμανία στη Σιβηρία. Ξέρει ότι τα γράμματα του θα περνούν από λογοκρισία γι αυτό και λέει στους φίλους του: “Ας φτιάξουμε ένα κώδικα. Αν τα γράμματα μου είναι με μπλε μελάνι αυτό θα σημαίνει ότι θα γράφω την αλήθεια. Αν είναι με κόκκινο μελάνι τότε όλα θα είναι ψέματα”. Ύστερα από ένα μήνα, οι φίλοι του λαμβάνουν το πρώτο γράμμα και είναι με μπλε μελάνι. Γράφει: “Όλα εδώ είναι υπέροχα, υπάρχει καλό φαγητό, τα σινεμά δείχνουν ωραίες ταινίες, τα διαμερίσματα είναι ευρύχωρα και πολυτελή. Το μόνο που μας λείπει είναι το κόκκινο μελάνι”.

Έτσι ζούμε και εμείς σήμερα. Έχουμε όλες τις ελευθερίες που θέλουμε. Αλλά αυτό που μας λείπει είναι το κόκκινο μελάνι: η γλώσσα που θα μας βοηθήσει να εκφράσουμε την έλλειψη ελευθερίας μας. Ο τρόπος που μας μαθαίνουν να μιλάμε για την ελευθερία -ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας κ.λπ.- πλαστογραφεί την έννοια της ελευθερίας. Και αυτό είναι που κάνετε όλοι εσείς εδώ. Δίνετε σε όλους μας το κόκκινο μελάνι.
Υπάρχει βέβαια ένας κίνδυνος. Μην ερωτευτείτε τους εαυτούς σας. Περνάμε ωραία εδώ πέρα αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι τα πανηγύρια τελειώνουν γρήγορα. Εκείνο που μετράει είναι η επόμενη ημέρα, αυτό που θα κάνουμε όταν θα πρέπει να επιστρέψουμε στην καθημερινή ζωή μας. Θα έχει αλλάξει κάτι; Δεν πρέπει να αναπολείτε αυτές τις ημέρες και να λέτε “ήμασταν νέοι και ήταν όμορφα”. Θυμηθείτε ότι το βασικό μας μήνυμα είναι “Μπορούμε να σκεφτόμαστε εναλλακτικές”.
Αν ο κανόνας σπάσει, τότε θα δούμε ότι δεν ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Έχουμε όμως μπροστά μας πολύ δρόμο. Και υπάρχουν πραγματικά δύσκολα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε τι δεν θέλουμε. Τι είναι όμως αυτό που θέλουμε; Ποιο είδος κοινωνική οργάνωση μπορεί να αντικαταστήσει τον καπιταλισμό; Τι είδους νέες ηγεσίες θέλουμε;
Να θυμάστε. Το πρόβλημα δεν είναι η διαφθορά ή η απληστία. Το πρόβλημα είναι το σύστημα. Σε αναγκάζει να είσαι διεφθαρμένος. Και να προσέχετε όχι μόνο τους εχθρούς αλλά και τους υποκριτές φίλους που ήδη προσπαθούν να νερώσουν αυτή τη διαδικασία. Με τον ίδιο τρόπο που βρίσκει κανείς καφέ χωρίς καφεΐνη, μπίρα χωρίς αλκοόλ και παγωτό χωρίς λιπαρά, θα προσπαθήσουν να μετατρέψουν τις κινητοποιήσεις σας σε μια ακίνδυνη, ηθική διαμαρτυρία. Μια διαδικασία χωρίς καφεΐνη. Όμως βρισκόμαστε εδώ επειδή έχουμε μπουχτίσει από έναν κόσμο όπου μας προσφέρει ικανοποίηση η ανακύκλωση κουτιών κόκα κόλα, η προσφορά μερικών δολαρίων σε φιλανθρωπίες και η αγορά καφέ από την αλυσίδα Στάρμπακς που δίνει το 1% σε λιμοκτονούντα παιδιά του τρίτου κόσμου. Αφού εξόρισαν τις θέσεις εργασίας και τα βασανιστήρια, τώρα προσπαθούν να κάνουν το ίδιο και με την πολιτική. Και εμείς τη θέλουμε πίσω.
Δεν είμαστε κομμουνιστές αν ο κομμουνισμός σημαίνει το σύστημα που κατέρρευσε το 1990. Ας θυμηθούμε άλλωστε ότι εκείνοι οι κομμουνιστές είναι σήμερα οι πιο αποτελεσματικοί και αδίστακτοι καπιταλιστές. Στη σημερινή Κίνα, έχουμε έναν καπιταλισμό που είναι ακόμη πιο δυναμικός και από τον αμερικανικό αλλά δεν χρειάζεται δημοκρατία. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν επικρίνετε τον καπιταλισμό, να μην αφήνετε να σας εκβιάζουν με το επιχείρημα ότι στρέφεστε ενάντια στη δημοκρατία. Ο γάμος της δημοκρατίας με τον καπιταλισμό έχει τελειώσει. Και η αλλαγή είναι εφικτή.
Τι αντιλαμβανόμαστε σήμερα ως δυνατό; Ας παρακολουθήσουμε τα ΜΜΕ. Από τη μία πλευρά, στην τεχνολογία και τη σεξουαλικότητα, όλα φαίνονται δυνατά. Μπορείς να ταξιδέψεις στο φεγγάρι, μπορείς να γίνεις αθάνατος μέσω της βιογενετικής, μπορείς να κάνεις σεξ με ζώα ή οτιδήποτε. Όταν όμως κοιτάξεις στο πεδίο της κοινωνίας ή της οικονομίας θα δεις ότι εκεί σχεδόν όλα θεωρούνται αδύνατα. Θέλεις να αυξήσεις λίγο τη φορολόγηση των πλουσίων. Σου λένε ότι είναι αδύνατο. Θα χάσουμε ανταγωνιστικότητα. Θέλεις περισσότερα κονδύλια για την υγεία. Σου λένε: “Αδύνατο, κάτι τέτοιο σημαίνει ολοκληρωτικό κράτος”.
Κάτι πάει στραβά σε ένα κόσμο που υπόσχεται την αθανασία αλλά αρνείται να ξοδέψει έστω και λίγα περισσότερα για το σύστημα υγείας. Ίσως θα έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες μας. Δεν θέλουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής. Θέλουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Η μόνη έννοια κατά την οποία είμαστε κομμουνιστές είναι ότι νοιαζόμαστε για τη δημόσια σφαίρα. Την δημόσια σφαίρα της φύσης. Τη δημόσια σφαίρα που ιδιωτικοποιείται από τα πνευματικά δικαιώματα. Τη δημόσια σφαίρα της βιογενετικής. Για αυτό, και μόνο για αυτό, πρέπει να αγωνιστούμε.
Ο κομμουνισμός απέτυχε αλλά τα προβλήματα της δημόσιας σφαίρας παραμένουν. Μας κατηγορούν ότι είμαστε αντιαμερικανοί. Όμως θα πρέπει να θυμίσουμε κάτι στους συντηρητικούς φονταμενταλιστές που ισχυρίζονται ότι είναι γνήσιοι Αμερικανοί. Τι είναι ο χριστιανισμός; Είναι το Άγιο Πνεύμα. Και τι είναι αυτό; Είναι η ισόνομη κοινότητα των πιστών που συνδέονται με δεσμούς αγάπης και που διαθέτουν μόνο τη δική τους ελευθερία και ευθύνη για να το κάνουν. Με αυτή την έννοια, το άγιο πνεύμα είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Και πιο κάτω, στην Γουόλ Στριτ βρίσκονται οι παγανιστές που λατρεύουν βλάσφημα είδωλα.
Επομένως το μόνο που χρειαζόμαστε είναι υπομονή. Και το μόνο που θα πρέπει να φοβόμαστε είναι ο κίνδυνος να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και να συναντιόμαστε μια φορά τον χρόνο πίνοντας μπίρες και να αναπολούμε νοσταλγικά “τι ωραία που ήταν εδώ πέρα”. Υποσχεθείτε στους εαυτούς σας ότι αυτό δεν θα συμβεί. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι συχνά επιθυμούν κάτι που δεν θέλουν πραγματικά. Μη φοβάστε να θελήσετε πραγματικά αυτό που επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ. τα ακριβά ψώνια του υπουργείου άμυνας

Το παραμύθι πως με τα λεφτά από τις δόσεις του πακέτου στήριξης πληρώνονται μισθοί και συντάξεις, πλέον δεν το πιστεύει κανείς. Μέχρι και η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης έχει αλλάξει, και πλέον δεν αποτελεί μυστικό πως η συντριπτική πλειοψηφία των χρημάτων αυτών, πάνε απ' ευθείας στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας προς τράπεζες του εξωτερικού.
Αλλά τι γίνεται με τα υπόλοιπα, με τα "ρέστα"; Σύμφωνα με άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Zeit, το υπουργείο Άμυνας έχει ήδη ετοιμάσει μία λίστα με τα "ψώνια" που θέλει να κάνει, εφ' όσον περισσέψουν χρήματα από τη δόση του Μαρτίου: 60 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter (συνολικής αξίας 3.9 δις ευρώ), γαλλικές φρεγάτες (4 δις), σκάφη περιπολίας (400 εκατομμύρια), πυρομαχικά για τανκ Leopard, δύο νέα αμερικανικά ελικόπτερα Απάτσι και δύο γερμανικά U-boats.
Ο λογαριασμός θα ξεπεράσει τα 10 δις ευρώ, τη στιγμή που οι τελευταίες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις γίνονται για να εξοικονομηθούν 5,5 δις.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ο τωρινός υπουργός Άμυνας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ήταν υπουργός Υγείας την περίοδο του πανικού της γρίπης H1N1, τότε που το ελληνικό κράτος αγόρασε τεράστιες ποσότητες ενός πειραματικού και με δεδομένες παρενέργειες εμβολίου, το οποίο τελικά έμεινε σε μεγάλο ποσοστό στα ράφια του ΕΟΦ.
 πηγή:salatatvευρώ ή δραχμή; του Γιάννη Τσιρώνη

Πολλή συζήτηση γίνεται τον τελευταίο καιρό για την επιστροφή στην δραχμή. Τα επιχειρήματα πολλά:
 • «Αφού έτσι και αλλιώς θα χρεοκοπήσουμε, τουλάχιστον να μην ξεπουληθούμε στους Ευρωπαίους».
 • «Με φτηνό νόμισμα θα τονωθούν οι εξαγωγές και ο τουρισμός».
 • «Δέχομαι να πεινάσω, αλλά η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη».
 • «Μόλις η Αργεντινή έκανε στάση πληρωμών, άρχισε η ανάκαμψη».
 • «Η ευρωζώνη είναι ένας συνεταιρισμός κερδοσκόπων, που ξεζουμίζει τον πλούτο της χώρας μας».
Σε όλα αυτά τα επιχειρήματα υπάρχει μία δόση αλήθειας. Το λάθος τους όμως είναι ότι αντλούν επιχειρήματα από την διεθνή εμπειρία, χωρίς να αναζητούν τις πραγματικές αιτίες που η Ελλάδα οδηγήθηκε στα σημερινά αδιέξοδα. Και πολύ περισσότερο, χωρίς να εξετάζουν εάν αυτές οι αιτίες θα πάψουν να υπάρχουν εάν η χώρα βγει από την ευρωζώνη.

Αν απαριθμήσουμε τις αιτίες αυτές, θα ανακαλύψουμε δυστυχώς, ότι καμία δεν οφείλεται στην συμμετοχή της χώρας στην ευρωζώνη:
 • Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η συγκέντρωση του πληθυσμού σε αβίωτες πόλεις, άρχισε από τον εμφύλιο.
 • Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ουδέποτε επένδυσαν στην καινοτομία και την ανταμοιβή της παραγωγικότητας. Αντίθετα καλλιέργησαν την διαπλοκή με το κράτος, και την αναξιοκρατία στην εσωτερική τους ιεραρχία.
 • Ο αγροτικός μας τομέας εδώ και δεκαετίες δέθηκε στο άρμα των επιδοτήσεων και των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων.
 • Η ασυδοσία και η απληστία απαξίωσαν το τουριστικό μας κεφάλαιο.
 • Το πελατειακό κράτος ανθούσε και αυθαιρετούσε, πολύ πριν σπαταλήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεκαετίες πριν, υφάρπαξε και κατασπατάλησε τις οικονομίες του ΙΚΑ, του ΤΕΒΕ και των άλλων ταμείων.
Αν αναλογιστούμε λοιπόν ότι ζούμε σε μία χώρα που η πλειοψηφία των ζωτικών αγαθών εισάγεται από τρίτες χώρες, ας φανταστούμε τι θα αλλάξει εάν φύγουμε από το ευρώ:
 • Σήμερα η χώρα υπολογίζεται ότι έχει μία νομισματική ρευστότητα 150 δις ευρώ. Εάν βγούμε από το ευρώ, το σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων θα προσπαθήσει άμεσα να βγάλει αυτά τα χρήματα από τις τράπεζες για να προλάβει μία δραματική υποτίμηση. Ακόμα και εάν δεν προλάβει να τα αποσύρει, γιατί οι τράπεζες θα κάνουν άμεσα στάση πληρωμών, όποτε σταματήσει ο πανικός, όλοι θα διεκδικήσουμε τα χρήματά μας σε ευρώ, ακόμα και μετά από αρκετούς μήνες. Με απλά λόγια, αργά ή γρήγορα αυτά τα 150 δις θα φύγουν από το νομισματικό σύστημα. Τα ευρώ για αρκετά χρόνια θα κυκλοφορούν στην μαύρη αγορά, όπως μετά τον πόλεμο κυκλοφορούσαν τα δολάρια και οι χρυσές λίρες.
 • Το πιθανότερο είναι ότι οι εισαγωγές θα πληγούν ανεπανόρθωτα, γιατί οι προμηθευτές που εξάγουν αγαθά στην Ελλάδα, θα ζητούν προκαταβολικά την αμοιβή τους σε ευρώ. Ελάχιστες όμως επιχειρήσεις θα μπορούν να προπληρώσουν τα αγαθά και μάλιστα σε ξένο νόμισμα. Η σύγκριση με την Αργεντινή, μία χώρα έντονα εξαγωγική, είναι τουλάχιστον εξωπραγματική. Αν σήμερα μιλάμε για φτώχεια, αυτή η πραγματικότητα θα ενταθεί.
 • Πέρα από τις μεγάλες ελλείψεις σε ζωτικά αγαθά που εισάγονται, όπως το σιτάρι, θα υπάρξει και έκρηξη τιμών, αφού θα τα εισάγουμε σε ευρώ και θα τα πληρώνουμε σε δραχμές. Κάποιοι φαντάζονται ότι έτσι θα τονωθεί η ελληνική μεταποίηση. Ωστόσο η μεταποίηση απαιτεί μηχανές, εργαλεία και ανταλλακτικά, τα οποία θα είναι σε μεγάλη έλλειψη.
 • Επίσης, ας μην ελπίζουμε ότι θα επιβάλουμε δασμούς στα εισαγόμενα. Αυτό δεν επιτρέπεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), από τον οποίο εάν αποχωρήσουμε κανείς δεν θα αγοράζει τα προϊόντα μας. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ζούμε την δεκαετία του '50, αλλά την εποχή της παγκοσμιοποίησης, είτε ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είτε παλεύουμε μοναχοί μας.
 • Αντίστοιχα, για λίγα χρόνια θα γνωρίσει κάμψη ο τουρισμός, εκτός και εάν φανταστούμε ότι η πείνα και οι ελλείψεις δεν θα φέρουν κοινωνικές εκρήξεις και βίαιες αντιδράσεις.
 • Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας θα ενταθεί. Αν σήμερα φοβόμαστε, ότι το Ελληνικό θα ξεπουληθεί για 5 δις ευρώ, με την δραματική υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, πιθανότατα θα πουληθεί για 1-2 δις. Εξίσου ευάλωτος θα είναι και ο ορυκτός μας πλούτος.
 • Αντίστοιχες πιέσεις θα υπάρχουν για αγορά όπλων.
 • Στο θεσμικό επίπεδο, χωρίς την ομπρέλα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις δεν θα λογοδοτούν σε κανένα. Κανείς δεν μας λέει γιατί η έξοδος από το ευρώ, θα πατάξει την διαφθορά.
Για να καταλήξω: Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μία απαράδεκτη γραφειοκρατική πραγματικότητα, που απειλεί την προοπτική της χώρας μας, αλλά είμαστε εμείς που καταντήσαμε την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Με την επιστροφή στην δραχμή, δυστυχώς το αμπέλι θα εξακολουθήσει να είναι ξέφραγο. Απλά θα γίνει πολύ φθηνότερο σε όσους θέλουν να το αρπάξουν.
Από «πράσινη πολιτική» via ppol.gr

 εφιάλτης πριν τα Χριστούγεννα
Του Αντώνη Γαλανόπουλου

Αν και ο Tim Burton έκανε εξαιρετική δουλειά στο “Nightmare before christmas”, θεωρώ οτι είναι ημιτελής. Τουλάχιστον για μας τους “υπνοβάτες της μέρας” (Νίτσε) κι όχι για το επετειακό κοινό.
Ενώ ρέει η ικανοποίηση, ο οργασμός δεν έρχεται. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από μια τέτοια απαγωγή κ προφανώς ο εφιάλτης δεν σταματά.
Προσωπικά το μόνο που μ’ αρέσει σταθερά στα Χριστούγεννα είναι το ποτό σε μέρη που τα φωτάκια των στολισμών αντανακλούν στη πανάδα των παραθύρων και τα πούρα (βασικά η μεγαλύτερη ανοχή της κοινωνίας στα πούρα των άλλων).
Έτσι λοιπόν με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί κ ένα πούρο, θα σας μιλήσω για παρεκκλίνουσες όψεις του κοινού αφηγήματος για τα Χριστούγεννα. Όψεις εξίσου κοινές αλλά ανομολόγητες. Η κεντρική ιδέα είναι ότι τα Χριστούγεννα πέφτουμε σε ένα νοητικό λήθαργο. Εντελώς συνειδητά αργά ή γρήγορα μέσα στο Δεκέμβρη όλοι μειώνουμε τις αντιστάσεις και δημιουργούμε μια κοινή πλάνη.
Ας ξεκινήσουμε όμως από τους πρωταγωνιστές. Αϊ Βασίλης, καλικάντζαροι και τάρανδοι.
Είναι αδιανόητο πως έχουμε αναγάγει σε σύμβολο καλοσύνης μια εμπορική μασκότ. Δεν φαντάζεστε πόσες φορές θυμώνω με τον εαυτό μου που πίστεψε ένα τόσο ολοφάνερο παραμύθι. Και να σκεφτείτε ότι δεν είχαμε ποτέ τζάκι. Ποσό λυπάμαι όταν βλέπω τα μικρά παιδιά να γράφουν ακόμα γράμματα στο πουθενά. Ένας από τους πρώτους “θεσμοθετημένους” εξαναγκασμούς της κοινωνίας. Να μάθουν να υποκρίνονται, να δέχονται το ψέμα, να πιστεύουν στο μηδέν, να ελπίζουν μάταια.
Και μετά οι καλικάντζαροι. Μια ακόμη πλεκτάνη. Ενώ έχουν περισσότερες πιθανότητες, από τον χοντρό παππού με το γέλιο του Σωκράτη Κόκκαλη, να ήταν υπαρκτοί, τους υποβαθμίζουμε, τους στιγματίζουμε συνεχώς παρομοιάζοντας τους με ανθρώπους όπως οι πολιτικοί…
Όσο για τους τάρανδους, δεν θα σας πω πως και γιατί τους χρησιμοποιούμε όλον τον υπόλοιπο χρόνο. Από τη ντροπή τους θέλουν να ρίξουν οριστικά τα κέρατα τους.
Βέβαια οι φετινές γιορτές ελέω οικονομικής κρίσης αποκαθιστούν και αδικίες. Ο νικητής των φετινών γιορτών δεν είναι άλλος από τον Εμπενιζερ Σκρουτζ. Ένα πρόσωπο που λοιδορείται με περισσή ευκολία κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, φέτος εξαγνίζεται.
Ας περάσουμε τώρα στα περιφερειακά. Συγγνώμη αλλά ποιος μπορεί να φάει τόσα γλυκά; Κι ακόμη χειρότερα ποιος σκάφτεται ότι υπάρχει ανάγκη για τόσα γλυκά; Σε κάθε σπίτι ξέχειλες πιατέλες από μελωμένα μπισκότα και κουραμπιέδες διαφόρων σχημάτων, που έχουμε βαρεθεί χρόνια τώρα. Αλλά έτσι λέει το έθιμο…
Και μετά οι στολισμοί. Μα φυσικά οι πιο κιτς μέρες του χρόνου. Άνθρωποι καταπιεσμένοι, που έχουν βαρεθεί το σπίτι τους εκτονώνονται με αυτοκόλλητα στα παράθυρα, αλλοπρόσαλλα φωτάκια και κρεμαστά στολίδια. Όμορφο σπίτι δεν είναι ένα παραφορτωμένο για 10 μέρες σπίτι, αλλά αυτό που θα μπορέσει να γίνει ένα αληθινό, ζεστό σπιτικό για την οικογένεια και τα στολίδια του θα είναι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι που θα το κατοικούν.
Τέλος δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τους θεσμούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση: Ποιος δήμαρχος πιστεύει πραγματικά ότι θα πάρει επαίνους επειδή παίζει από τα μεγάφωνα Δέσποινα Βανδή και “Last Christmas”; Οι δήμοι στις μέρες μας συμβάλουν ενεργά στην εμπορευματοποίηση των γιορτών. Τελευταίο δείγμα τα παγοδρόμια που ξεφυτρώνουν στις κεντρικές πλατείες ακόμη κι επαρχιακών πόλεων.
Η τηλεόραση: Τι άποψη έχουν για το τηλεοπτικό κοινό οι καναλάρχες που μας σερβίρουν με απύθμενο θράσος επαναλήψεις σίριαλ με πρωτοχρονιές του 1997; Πόσο αλλοτριωμένοι είμαστε που διασκεδάζουμε με κονσερβοποιημένα τηλεοπτικά μπουζούκια
Η οικογένεια: Ο πλέον απολυταρχικός θεσμός των Χριστουγέννων. Βαρετά “μα….” και “μη…”, ανούσια οικογενειακά γεύματα, άνευρες αγκαλιές, κλισέ ευχές. Γιατί…έτσι πρέπει! Αλήθεια που θα ήμασταν και τι θα κάναμε αν δεν έπρεπε να “είναι έτσι”;
Το τραγούδι που έντυσε τις φετινές γιορτές μου είναι το “Δεν λες κουβέντα”. Γιατί ποτέ δεν ακούμε μια κουβέντα από αυτούς που πραγματικά θέλουμε. Γιατί στις 31, μια νύχτα από αυτές που ονειρεύεσαι αλλά δεν κοιμάσαι, θα ζητήσουμε ξανά “κάτι που να μη γίνεται ουρλιαχτό κι οφθαλμαπάτη”. Αλλά αν οι πρωτοχρονιάτικες ευχές έπιαναν, θα κάναμε κάθε χρόνο τις ίδιες;
Μην γελιέστε, ο εφιάλτης δεν είναι τα Χριστούγεννα. Ο εφιάλτης γεννιέται τα Χριστούγεννα και μας κυνηγά όλο το χρόνο. Για αυτό μια φιλική συμβουλή για τη νέα χρονιά: Downwards is the only way forwards.
Ακόμη κι αν χρειαστεί να κατεβούμε τρία επίπεδα κάτω, περνώντας από όνειρο σε όνειρο, πρέπει να φτάσουμε στην αλήθεια, να βρούμε ξανά τον εαυτό μας μέσα στους λαβύρινθους των άλλων.Στα σπάργανα η ανταλλακτική οικονομία
ελευθεροτυπία 23/12

Οπου χτυπάει η κρίση, γεννιέται η κοινωνική αλληλεγγύη. Οπου οι εκλεγμένοι -και μη- κυβερνώντες πήραν και στέρησαν, δηλαδή παντού, κάποιοι άλλοι, απλοί πολίτες, πάντα εθελοντικά και από το υστέρημά τους έρχονται για να δώσουν πίσω.
Σε αυτόν τον παράλληλο κόσμο οι δάσκαλοι κάνουν δωρεάν μαθήματα, όπως μέσω του νεοσύστατου «tutorpool», τα παζάρια χαρίζουν, οι άποροι δεν πεινάνε, ενώ οι «τράπεζες χρόνου και τροφίμων» μοιράζουν απλόχερα χωρίς τα τοκογλυφικά επιτόκια που απαιτούν οι πατροπαράδοτες.
Μια ιδέα που γεννήθηκε μόλις πριν από λίγα 24ωρα και, όπως φαίνεται, καθημερινά παίρνει σάρκα και οστά. Ηδη αρκετές οικογένειες ζορίζονται για τα απολύτως απαραίτητα, πόσω μάλλον για να πληρώνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Εχοντας περίπου αυτά κατά νου, αλλά «πρωτίστως την αλληλεγγύη», γεννήθηκε η ιδέα του «tutorpool» που έκανε τα πρώτα του βήματα στο Twitter, το δημοφιλή χώρο κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί, μέσω του hashtag #tutorpool, εθελοντές καθηγητές δηλώνουν ότι προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους σε μαθητές.
Μέσω του Google Maps
Στη συνέχεια, μέσω του Google Maps, μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος γονέας ή μαθητής να δει σε ποιες περιοχές βρίσκονται οι διαθέσιμοι καθηγητές και ποια μαθήματα διδάσκουν. «Δεν έχει ακόμα κλείσει μια εβδομάδα ζωής και ήδη περίπου 65 καθηγητές έχουν δηλώσει συμμετοχή», λέει η Σίλια Βιτωράτου, μαθηματικός, υποψήφια διδάκτωρ στην ΑΣΟΕΕ και μία από τους αρχικούς εμπνευστές της ιδέας. Επιπλέον, χωρίς καμία ουσιαστική προβολή «επικοινωνούν μαζί μας διαρκώς από το εξωτερικό, λέγοντάς μας πως μπορούν να βοηθήσουν με τηλεδιδασκαλία». Συνεχίζοντας θα πει: «Βασική ιδέα είναι ότι όλοι γινόμαστε ένα. Μια ομάδα αλληλεγγύης με κύριο μέλημα όλων τα παιδιά. Να μη στερηθούν αυτά που οι δικοί μας γονείς μπόρεσαν να εξασφαλίσουν. Εμείς, με την κρίση, θα μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις ζωές μας. Τα παιδιά όμως δεν θα είναι ποτέ ξανά 15, 16, 17 ετών». Για τον καλύτερο συντονισμό δημιουργούνται μπλογκ και ιστοσελίδα και εκτός απροόπτου θα είναι έτοιμα την ερχόμενη εβδομάδα. Ηδη πάντως στο Google Maps βρίσκονται οι πρώτες συμμετοχές. Ενδεικτικά: «Μαθηματικά μέχρι και Β' Λυκείου. Περιοχές Παγκράτι, Καισαριανή, Βύρωνας, Κέντρο», «Αγγλικά, Γαλλικά, Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική και γενικά όλα τα μαθήματα Γυμνασίου - Κερατσίνι, Πέραμα, Νίκαια, Κορυδαλλός», «Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Φυσική, Χημεία, Βιολογία Λυκείου. Οπουδήποτε στην Πάτρα» κ.λπ. Κλείνοντας η κ. Βιτωράτου λέει πως «θέλω να πιστεύω πως σε έναν μήνα ο χάρτης θα είναι γεμάτος».
Γεμάτη από τρόφιμα ήταν η κοινότητα του radiobubble το προηγούμενο Σάββατο. Υποστηρίζοντας τη σχετική έκκληση της ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου», η διαδικτυακή κοινότητα του radiobubble με τα μέλη της κάλεσε τον κόσμο να φέρει τυποποιημένα τρόφιμα, τα οποία οι «Γιατροί του Κόσμου» θα μοιράσουν σε 1.500 άπορες οικογένειες. Οπως λένε οι συντελεστές του radiobubble στην «Ε», «ως μέλη μιας κοινότητας (ραδιοφωνικής κι όχι μόνο) πιστεύουμε και διαδίδουμε τις έννοιες της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα θεωρούμε πως ο όρος "κοινωνικό κράτος" στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αποδομείται μέρα με τη μέρα - αν υποθέσουμε πως κάποτε υπήρχε. Υποστηρίζοντας έμπρακτα τις ιδέες μας, καλέσαμε τον κόσμο να βοηθήσει στη συγκέντρωση τροφίμων, τα οποία, μέσω του δικτύου των Γιατρών του Κόσμου, διανεμήθηκαν σε άπορες οικογένειες της Αθήνας».
Νόμισμα ο χρόνος
Η διεύθυνση, πάλι, της Τράπεζας Χρόνου του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης είναι όπου υπάρχει ανάγκη και διαθεσιμότητα. Το νόμισμά της, ο χρόνος που διαθέτει ο κάθε εθελοντής. Μία ώρα μαθήματος Ισπανικών που κάνει κάποιος μπορεί να εξισωθεί με μία ώρα φροντίδας του σπιτιού του από αυτόν που του έκανε το μάθημα. Ο καθένας εκεί ανταλλάσσει αυτό που ξέρει. Αυτό όμως που την ξεχωρίζει από άλλες «τράπεζες χρόνου» είναι, σύμφωνα με τη Νίκη Ρουμπάνη, πρόεδρο του ελληνικού Δικτύου, «η προσωπική επαφή και οι συνεντεύξεις που παίρνουμε από τους εθελοντές. Να γνωρίζουμε, π.χ., ποιος είναι αυτός που θα πάει για baby sitting (φύλαξη παιδιού) και πού θα τον στείλουμε. Το δίκτυο της "τράπεζας χρόνου" αναπτύχθηκε αρχικά στις γειτονιές της Αθήνας και πλέον συνεργάζεται και με δήμους». Τέλος, όπως αναφέρει και στην ιστοσελίδα της η τράπεζα χρόνου, «ένας γιατρός ή δικηγόρος που προσφέρει μία ώρα επαγγελματικών υπηρεσιών δικαιούται μία ώρα άλλων υπηρεσιών, όπως βάψιμο, μαγείρεμα, φύλαξη ηλικιωμένου, πράγματα δηλαδή που μπορεί να προσφέρει και ένα όχι ειδικευμένο άτομο».
Η κοινωνική ευαισθησία των πολιτών έχει οδηγήσει στη δημιουργία πολλών ομάδων αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά, παζάρι αλληλεγγύης από βιοκαλλιεργητές στη Βούλα με σκοπό την ανταλλαγή αντικειμένων που δεν χρησιμοποιούμε και τη δοκιμή δωρεάν βιολογικών προϊόντων.
Στη Σαντορίνη πραγματοποιήθηκε λαϊκό, χαριστικό, ανταλλακτικό παζάρι ανθρωπιστικής αλληλεγγύης. «Με τιμές "χωραφιού" από τα χέρια των αγροτών απ' ευθείας στους καταναλωτές». Αυτό είναι το σύνθημα του πρώτου Προμηθευτικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού «Αλληλέγγυον», που πρόκειται να λειτουργήσει στην Αθήνα, πουλώντας ελληνικά αγροτικά προϊόντα και ελληνικά είδη διατροφής.
Με εθελοντές
Η πρωτοβουλία πολιτών «Στην Κόρινθο με ποδήλατο» διοργάνωσε ένα πρωτότυπο χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι. Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης ονομάζεται η πρωτοβουλία ανεξάρτητων πολιτών από τη Μαγνησία. Στόχος είναι να αναπτύξουν ένα σύστημα για ανταλλαγές υπηρεσιών και προϊόντων μεταξύ των μελών του, χρησιμοποιώντας ως μέσον τη λεγόμενη Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).
Το «Μπορούμε», μια πρωτοβουλία εθελοντών και εταιρειών εστίασης που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό, με τη στήριξη του Ιδρύματος Τράπεζα Τροφίμων. Το Συριανό Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων, μια δημιουργία που έχει ως αφετηρία τις ιδέες της αλληλέγγυας οικονομίας. Η μονάδα ανταλλαγής είναι το συριανό ανταλλακτικό νόμισμα (ΣΑΝΟ). Στο Ρέθυμνο, το εθελοντικό ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης Ρεθύμνου, μια εθελοντική προσπάθεια γιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, μαιών, οδοντιάτρων και εθελοντών από τους εργαζομένους στις κοινωνικές δομές του δήμου. Οι ενέργειες στήριξης συμπολιτών μας, πολλές και αξιόλογες.


Στα σπάργανα η ανταλλακτική οικονομία
ελευθεροτυπία 23/12
Οπου χτυπάει η κρίση, γεννιέται η κοινωνική αλληλεγγύη. Οπου οι εκλεγμένοι -και μη- κυβερνώντες πήραν και στέρησαν, δηλαδή παντού, κάποιοι άλλοι, απλοί πολίτες, πάντα εθελοντικά και από το υστέρημά τους έρχονται για να δώσουν πίσω.
Σε αυτόν τον παράλληλο κόσμο οι δάσκαλοι κάνουν δωρεάν μαθήματα, όπως μέσω του νεοσύστατου «tutorpool», τα παζάρια χαρίζουν, οι άποροι δεν πεινάνε, ενώ οι «τράπεζες χρόνου και τροφίμων» μοιράζουν απλόχερα χωρίς τα τοκογλυφικά επιτόκια που απαιτούν οι πατροπαράδοτες.
Μια ιδέα που γεννήθηκε μόλις πριν από λίγα 24ωρα και, όπως φαίνεται, καθημερινά παίρνει σάρκα και οστά. Ηδη αρκετές οικογένειες ζορίζονται για τα απολύτως απαραίτητα, πόσω μάλλον για να πληρώνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Εχοντας περίπου αυτά κατά νου, αλλά «πρωτίστως την αλληλεγγύη», γεννήθηκε η ιδέα του «tutorpool» που έκανε τα πρώτα του βήματα στο Twitter, το δημοφιλή χώρο κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί, μέσω του hashtag #tutorpool, εθελοντές καθηγητές δηλώνουν ότι προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους σε μαθητές.
Μέσω του Google Maps
Στη συνέχεια, μέσω του Google Maps, μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος γονέας ή μαθητής να δει σε ποιες περιοχές βρίσκονται οι διαθέσιμοι καθηγητές και ποια μαθήματα διδάσκουν. «Δεν έχει ακόμα κλείσει μια εβδομάδα ζωής και ήδη περίπου 65 καθηγητές έχουν δηλώσει συμμετοχή», λέει η Σίλια Βιτωράτου, μαθηματικός, υποψήφια διδάκτωρ στην ΑΣΟΕΕ και μία από τους αρχικούς εμπνευστές της ιδέας. Επιπλέον, χωρίς καμία ουσιαστική προβολή «επικοινωνούν μαζί μας διαρκώς από το εξωτερικό, λέγοντάς μας πως μπορούν να βοηθήσουν με τηλεδιδασκαλία». Συνεχίζοντας θα πει: «Βασική ιδέα είναι ότι όλοι γινόμαστε ένα. Μια ομάδα αλληλεγγύης με κύριο μέλημα όλων τα παιδιά. Να μη στερηθούν αυτά που οι δικοί μας γονείς μπόρεσαν να εξασφαλίσουν. Εμείς, με την κρίση, θα μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις ζωές μας. Τα παιδιά όμως δεν θα είναι ποτέ ξανά 15, 16, 17 ετών». Για τον καλύτερο συντονισμό δημιουργούνται μπλογκ και ιστοσελίδα και εκτός απροόπτου θα είναι έτοιμα την ερχόμενη εβδομάδα. Ηδη πάντως στο Google Maps βρίσκονται οι πρώτες συμμετοχές. Ενδεικτικά: «Μαθηματικά μέχρι και Β' Λυκείου. Περιοχές Παγκράτι, Καισαριανή, Βύρωνας, Κέντρο», «Αγγλικά, Γαλλικά, Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική και γενικά όλα τα μαθήματα Γυμνασίου - Κερατσίνι, Πέραμα, Νίκαια, Κορυδαλλός», «Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Φυσική, Χημεία, Βιολογία Λυκείου. Οπουδήποτε στην Πάτρα» κ.λπ. Κλείνοντας η κ. Βιτωράτου λέει πως «θέλω να πιστεύω πως σε έναν μήνα ο χάρτης θα είναι γεμάτος».
Γεμάτη από τρόφιμα ήταν η κοινότητα του radiobubble το προηγούμενο Σάββατο. Υποστηρίζοντας τη σχετική έκκληση της ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου», η διαδικτυακή κοινότητα του radiobubble με τα μέλη της κάλεσε τον κόσμο να φέρει τυποποιημένα τρόφιμα, τα οποία οι «Γιατροί του Κόσμου» θα μοιράσουν σε 1.500 άπορες οικογένειες. Οπως λένε οι συντελεστές του radiobubble στην «Ε», «ως μέλη μιας κοινότητας (ραδιοφωνικής κι όχι μόνο) πιστεύουμε και διαδίδουμε τις έννοιες της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα θεωρούμε πως ο όρος "κοινωνικό κράτος" στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αποδομείται μέρα με τη μέρα - αν υποθέσουμε πως κάποτε υπήρχε. Υποστηρίζοντας έμπρακτα τις ιδέες μας, καλέσαμε τον κόσμο να βοηθήσει στη συγκέντρωση τροφίμων, τα οποία, μέσω του δικτύου των Γιατρών του Κόσμου, διανεμήθηκαν σε άπορες οικογένειες της Αθήνας».
Νόμισμα ο χρόνος
Η διεύθυνση, πάλι, της Τράπεζας Χρόνου του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης είναι όπου υπάρχει ανάγκη και διαθεσιμότητα. Το νόμισμά της, ο χρόνος που διαθέτει ο κάθε εθελοντής. Μία ώρα μαθήματος Ισπανικών που κάνει κάποιος μπορεί να εξισωθεί με μία ώρα φροντίδας του σπιτιού του από αυτόν που του έκανε το μάθημα. Ο καθένας εκεί ανταλλάσσει αυτό που ξέρει. Αυτό όμως που την ξεχωρίζει από άλλες «τράπεζες χρόνου» είναι, σύμφωνα με τη Νίκη Ρουμπάνη, πρόεδρο του ελληνικού Δικτύου, «η προσωπική επαφή και οι συνεντεύξεις που παίρνουμε από τους εθελοντές. Να γνωρίζουμε, π.χ., ποιος είναι αυτός που θα πάει για baby sitting (φύλαξη παιδιού) και πού θα τον στείλουμε. Το δίκτυο της "τράπεζας χρόνου" αναπτύχθηκε αρχικά στις γειτονιές της Αθήνας και πλέον συνεργάζεται και με δήμους». Τέλος, όπως αναφέρει και στην ιστοσελίδα της η τράπεζα χρόνου, «ένας γιατρός ή δικηγόρος που προσφέρει μία ώρα επαγγελματικών υπηρεσιών δικαιούται μία ώρα άλλων υπηρεσιών, όπως βάψιμο, μαγείρεμα, φύλαξη ηλικιωμένου, πράγματα δηλαδή που μπορεί να προσφέρει και ένα όχι ειδικευμένο άτομο».
Η κοινωνική ευαισθησία των πολιτών έχει οδηγήσει στη δημιουργία πολλών ομάδων αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά, παζάρι αλληλεγγύης από βιοκαλλιεργητές στη Βούλα με σκοπό την ανταλλαγή αντικειμένων που δεν χρησιμοποιούμε και τη δοκιμή δωρεάν βιολογικών προϊόντων.
Στη Σαντορίνη πραγματοποιήθηκε λαϊκό, χαριστικό, ανταλλακτικό παζάρι ανθρωπιστικής αλληλεγγύης. «Με τιμές "χωραφιού" από τα χέρια των αγροτών απ' ευθείας στους καταναλωτές». Αυτό είναι το σύνθημα του πρώτου Προμηθευτικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού «Αλληλέγγυον», που πρόκειται να λειτουργήσει στην Αθήνα, πουλώντας ελληνικά αγροτικά προϊόντα και ελληνικά είδη διατροφής.
Με εθελοντές
Η πρωτοβουλία πολιτών «Στην Κόρινθο με ποδήλατο» διοργάνωσε ένα πρωτότυπο χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι. Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης ονομάζεται η πρωτοβουλία ανεξάρτητων πολιτών από τη Μαγνησία. Στόχος είναι να αναπτύξουν ένα σύστημα για ανταλλαγές υπηρεσιών και προϊόντων μεταξύ των μελών του, χρησιμοποιώντας ως μέσον τη λεγόμενη Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).
Το «Μπορούμε», μια πρωτοβουλία εθελοντών και εταιρειών εστίασης που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό, με τη στήριξη του Ιδρύματος Τράπεζα Τροφίμων. Το Συριανό Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων, μια δημιουργία που έχει ως αφετηρία τις ιδέες της αλληλέγγυας οικονομίας. Η μονάδα ανταλλαγής είναι το συριανό ανταλλακτικό νόμισμα (ΣΑΝΟ). Στο Ρέθυμνο, το εθελοντικό ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης Ρεθύμνου, μια εθελοντική προσπάθεια γιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, μαιών, οδοντιάτρων και εθελοντών από τους εργαζομένους στις κοινωνικές δομές του δήμου. Οι ενέργειες στήριξης συμπολιτών μας, πολλές και αξιόλογες. *


pantopoleio.jpg

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Κέντρο Διάθεσης Ειδών και Τροφίμων στον Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, που στόχο έχει να παρέχει βοήθεια στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

Στεγάζεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 152, στην περιοχή Αμπελώνες της Σταυρούπολης, και θα προσφέρει βασικά είδη διατροφής, ένδυσης και υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Παύλου Μελά.

Στο Κέντρο θα συγκεντρώνονται τρόφιμα, είδη καθαριότητας, είδη ένδυσης και παιχνίδια σε άριστη κατάσταση και στη συνέχεια, με ευθύνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά, θα διανέμονται σε κατοίκους του δήμου που τα έχουν ανάγκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 609380, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.«Δεν θα γυρίσω να πάρω την Αννα. Συγγνώμη»
Γονείς σε απόλυτη φτώχεια ζητούν να αφήσουν το παιδί τους στα χωριά SOS
Της Μαριλης Μαργωμενου
Η Αννα ήταν ακόμα στον παιδικό σταθμό. Είχε πάει απόγευμα και η μαμά της δεν είχε εμφανιστεί. Οι νηπιαγωγοί δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ωσπου το κοριτσάκι έβγαλε κάτι απ' την τσέπη του. Ηταν ένα σημείωμα: «Δεν θα γυρίσω να πάρω την Αννα. Δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ να τη μεγαλώσω. Συγγνώμη. Η μαμά της».
Ο άνθρωπος που μου λέει την ιστορία την διηγείται σαν κάτι συνηθισμένο. Ο Στ. Σιφνιός είναι υπεύθυνος της κοινωνικής υπηρεσίας στα Παιδικά Χωριά SOS. «Οι νηπιαγωγοί κάλεσαν την Εισαγγελία», λέει. «Και ο εισαγγελέας έστειλε το παιδί σ' εμάς».
Ολα αυτά δεν έγιναν σε κάποιο βιβλίο του Ντίκενς. Εγιναν σε μια συνοικία της Αθήνας. Η μαμά της Αννας δεν είναι τρελή. Είναι μια κοπέλα που έχασε τη δουλειά της και πανικοβλήθηκε. Σαν την ιστορία της, υπάρχουν τουλάχιστον πεντακόσιες ακόμη ιστορίες. Σήμερα στην Ελλάδα πεντακόσιοι γονείς είναι σε τέτοια οικονομική κατάσταση, που ζήτησαν στα Παιδικά Χωριά SOS να αφήσουν εκεί το παιδί τους.
«Μέχρι πριν από δύο χρόνια, το 95% των αιτημάτων είχε να κάνει με κακοποίηση. Αποφάσιζε ο εισαγγελέας πως κινδυνεύει το παιδί», λέει στην «Κ» η κοινωνική λειτουργός των Χωριών SOS, Π. Βασταρούχα. «Τώρα τα μισά αιτήματα είναι από γονείς σε απόλυτη φτώχεια. Οκτώ στις δέκα φορές είναι Ελληνες, τις πιο πολλές φορές μονογονεϊκές οικογένειες, συνήθως χωρίς άλλους συγγενείς».
Η κυρία Μαρίνα εδώ και 19 χρόνια είναι μητέρα στα Χωριά SOS. Εκείνη ζει την ιστορία από την άλλη πλευρά. «Το καινούργιο παιδάκι το φέρνει στο σπίτι μας η μαμά του», λέει. «Του δείχνει το κρεβάτι του, του δείχνει το δωμάτιό του, του δείχνει εμένα. Και μετά, «σ' αγαπάω» λέει, και φεύγει. Και το παιδάκι μένει στην πόρτα». Το ακούω στη φωνή της.
Στέκονται και κοιτάζουνΗ κυρία Μαρίνα κάνει προσπάθεια για να συνεχίσει. «Κανένα τους δεν φωνάζει», λέει. «Στέκονται στην πόρτα και κοιτάζουν μέχρι να χαθεί η μαμά τους. Αν είναι αδελφάκια, δύο ή πιο πολλά, εκείνο το βράδυ δεν μπορείς να τα χωρίσεις. Τα βάζεις το καθένα στο κρεβάτι του και δέκα λεπτά μετά γίνονται ένα κουβάρι, μαζεύονται όλα μαζί ξανά, να αγγίζουν το ένα το άλλο».
Κανονικά, τα Χωριά SOS δεν δέχονται παιδιά που η οικογένειά τους είναι απλώς φτωχή. Γι' αυτές τις οικογένειες υπάρχει πρόγραμμα στήριξης στο σπίτι. Αλλά η απόλυτη φτώχεια δεν πάει σχεδόν ποτέ μόνη της. «Ηρθε ένα κοριτσάκι εδώ και νόμιζα πως έχει πρόβλημα. Τριών χρόνων, δεν ήξερε ούτε 15 λέξεις», λέει η κοινωνική λειτουργός. «Το είδαν οι γιατροί και είπαν πως η υγεία του είναι μια χαρά. Ο μπαμπάς του στις λαϊκές, η μαμά του τυφλή, το είχαν εγκαταλείψει το παιδί. Οταν δεν σου μιλάει κανείς, πώς να μάθεις λέξεις;». Η φτώχεια οδηγεί στην παραμέληση, ακόμα και στην κακοποίηση. Κάποιοι άνθρωποι, πριν φτάσει το παιδί τους εκεί, διαλέγουν την άλλη λύση. Οσο ακραία κι αν φαίνεται σ' εμάς.
«Εβγαινα απ' το Χωριό να πάρω γάλα για τα δικά μου τα παιδιά», λέει η κυρία Μαρίνα. «Στην κεντρική πύλη ήταν μια γυναίκα μ' ένα κοριτσάκι. Δεν ήξερε ότι εγώ είμαι μητέρα SOS, δεν με είδε καν. Κρατούσε το παιδί της όρθια και του μιλούσε. «Μη νομίζεις πως η μαμά δεν σ' αγαπάει. Σε λατρεύει η μαμά, αλλά δεν έχει να σου δώσει φαγητό. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι εδώ...». Νόμιζε πως θα μπει μέσα, θα βρει κάποιον να αφήσει το παιδάκι και θα φύγει». Η κυρία Μαρίνα κρατάει με το χέρι της το μέτωπό της. Οσα χρόνια κι αν είσαι εδώ, μερικά πράγματα δεν τα συνηθίζεις ποτέ. «Το κρατούσε απ' το χέρι», λέει. «Κι αυτό δεν μιλούσε. Μόνο είχε σηκώσει το κεφαλάκι του και την κοίταζε. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Εφυγα. Είχα να πάρω γάλα στα δικά μου τα παιδιά».


εναλλακτική αγορά τροφίμων 

 συνεταιριστικά σ/μ "επιλογή"

Κάποτε υπήρχαν χιλιάδες αγροτικοί συνεταιρισμοί, ορισμένοι από τους οποίους δυστυχώς έγραψαν μια μελανή σελίδα στην ιστορία της σύγχρονης αγροτικής οικονομίας του τόπου.
Στόχος των σουπερμάρκετ «Επιλογή» είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν στα ράφια του περισσότερα από 400 ελληνικά προϊόντα αγροτικών συνεταιρισμών. Στόχος των σουπερμάρκετ «Επιλογή» είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν στα ράφια του περισσότερα από 400 ελληνικά προϊόντα αγροτικών συνεταιρισμών. Κάποτε λειτουργούσαν εκατοντάδες συνεταιριστικά σουπερμάρκετ και παντοπωλεία. Μετά έκλεισαν. Και τώρα, ανοίγουν πάλι το ένα μετά το άλλο, με ελληνικά προϊόντα που φτάνουν στο ράφι... δίχως την υπερεκτίμηση των μεσαζόντων!
Τη δεκαετία του '90 οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είχαν φτάσει να έχουν 250 δικά τους σουπερμάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Η χαρά δεν κράτησε πολύ. Λίγο οι πολυεθνικές, οι εικονικοί συνεταιρισμοί, οι χονδρέμποροι, η κακοδιαχείριση και λίγο έως πολύ... το κόμμα με τους κομματάρχες συνδικαλιστές, βούλιαξαν μια σημαντική ιδέα για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στα ράφια. Και μετά ήρθε η «μίζα εισόδου», η «αγορά της θέσης» σε μια μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ.
Ετσι οι περισσότεροι, όσοι απέμειναν και έκαναν σοβαρά τη δουλειά τους, δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν το υπερβολικό κόστος και έβλεπαν ο ένας μετά τον άλλον τα προϊόντα τους να μένουν αδιάθετα, να χαλάνε ή να εκτοξεύονται ως μήνυμα διαμαρτυρίας στην πλατεία κάποιου χωριού ή σε μπλόκο της εθνικής οδού.
Εδώ και μερικούς μήνες, όμως, μετά το ξεκαθάρισμα σε μερικούς χιλιάδες αγροτικούς συνεταιρισμούς χωρίς κύκλο εργασιών (εκτίμηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) έμειναν να παίζουν «μπάλα» μόνον όσοι ενδιαφέρονται για το προϊόν τους και σέβονται τον καταναλωτή.
Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που αφήνει πίσω της χιλιάδες ανέργους και ενισχύει την κοινωνική ανέχεια, ξαναγεννήθηκε η ιδέα μιας συνεταιριστικής αλυσίδας σουπερμάρκετ, η «Επιλογή». Υπό την αιγίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ και της εταιρείας «Ελληνική Διατροφή», στη νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε το 65% το κατέχουν 45 αγροτικοί συνεταιρισμοί απ' όλη τη χώρα και το 35% μικρομεσαίοι επιχειρηματίες (πρώην ιδιοκτήτες παντοπωλείων, ελληνικών σουπερμάρκετ κ.λπ.).
Αυτή τη στιγμή τα σουπερμάρκετ «Επιλογή» έχουν φτάσει τα 4 στην Αττική: Αργυρούπολη, Κορυδαλλός, Κολωνός, Ιλιον. Μέχρι τέλος του 2011 θα ανοίξουν άλλα δύο, ένα ακόμη στην Αργυρούπολη και στο Καματερό.
Το κατάστημα της Αργυρούπολης που επισκεφθήκαμε, είχε την αύρα παλιού παντοπωλείου με ενδυμασία σουπερμάρκετ. Στα πρώτα ράφια απέναντι από την είσοδο, εκεί όπου οι μεγάλες αλυσίδες συνήθως τοποθετούν τις προσφορές τους, αντικρίσαμε τα πρώτα συνεταιριστικά προϊόντα με τη σφραγίδα της Eldi («Ελληνική Διατροφή», διακινεί προϊόντα αγροτικών συνεταιρισμών και εξάγει. Στην Eldi συμμετέχει και η ΠΑΣΕΓΕΣ με 12%). Μακαρόνια από το Κιλκίς, Νο 10, με τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς: 0,52 ευρώ το μισό κιλό.
Ακολουθούμε τον διάδρομο απέναντι από τα ψυγεία. Ρύζι και όσπρια. Αλήθεια, πόσο πάει το ρύζι; Μια γρήγορη έρευνα αγοράς και έχουμε και λέμε: από 1,30 ευρώ και πάνω ανάλογα με το brand και φυσικά, αν επιλέξετε ρύζι με ετικέτα σουπερμάρκετ, μπορείτε να το βρείτε και 0,67. Είναι ελληνικό; Κάποια ναι. Αν σας έλεγαν ότι θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα πακέτο ρύζι με 0,50 λεπτά και να πάρετε και ένα επιπλέον πακέτο, πώς θα σας φαινόταν; Δυσπιστία για την ποιότητα. Ορθώς. Αν βλέπατε, όμως, ότι το ρύζι είναι ελληνικό από την Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, παράγεται και συσκευάζεται εκεί;
Το ρύζι της Χαλάστρας είναι φημισμένο. Πρώτη φορά καλλιεργήθηκε το 1952 από την Υπηρεσία Πειραματικών Εργων Μακεδονίας και κάποιους ιδιώτες. Λέγεται ότι ρύζι έσπερνε και ο Στέλιος Καζαντζίδης που είχε νοικιασμένα 80 στρέμματα, ο οποίος μάλιστα τραγούδησε το 1958 στις αποθήκες ρυζιού του πρώτου αγροτικού συνεταιρισμού της περιοχής μαζί με τη Μαρινέλα!
Στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης καλλιεργείται το 70% της πανελλήνιας αγοράς ρυζιού. Το ρύζι Χαλάστρας εξάγεται και στην Ευρώπη και ορισμένες ξένες εταιρείες μάς το σερβίρουν στο πιάτο με το δικό τους brand name, φυσικά με πολύ ανεβασμένη την τιμή του.
Η υπεύθυνη του καταστήματος Ελισάβετ Σκιαδά μάς ξεναγεί, περιγράφοντας αναλυτικά τι περιέχει το κάθε ράφι, όπως κάνει και με τους πελάτες της. «Το έχω δοκιμάσει και είναι πολύ καλό», λέει και θυμίζει παλιές εποχές με τον παντοπώλη της γειτονιάς.
Στα σουπερμάρκετ «Επιλογή» υπάρχει μεγάλη γκάμα προϊόντων που προέρχονται από αγροτικούς συνεταιρισμούς όπως: γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα της εταιρείας ΤΡΙΚΚΗ (Συνεταιριστική Βιομηχανία Γάλακτος Τρικάλων), την ΕΛΒΟ της Μαγνησίας, λάδι από τη Σητεία, τα ελληνικά χιώτικα τυριά «Μαστέλο», προϊόντα καθαρισμού κ.λπ. Συμφέρουσες τιμές ίσως να μην βρείτε στα οπωροκηπευτικά, καθώς ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει οι μαζικές παραγγελίες, κάτι που αναμένεται να επιλυθεί στο άμεσο διάστημα, με πρώτα τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα από την Κρήτη.
«Ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε βάλει στα ράφια 400 ελληνικά προϊόντα αγροτικών συνεταιρισμών», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Λεωνίδας Καρύγιαννης. Αυτό θα μπορούσε να είχε ήδη γίνει αν πολλοί από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της χώρας είχαν τη δυνατότητα επεξεργασίας αλλά και συσκευασίας του προϊόντος τους, όπως για παράδειγμα το αλεύρι Δομοκού. Φαίνεται, όμως, ότι και αυτός είναι ένας από τους στόχους της «Επιλογής».
Η συζήτηση μαζί του περιστρέφεται και στον κοινωνικό χαρακτήρα των αγροτικών συνεταιρισμών και αναρωτιόμαστε κατά πόσον αυτός διατηρείται πέρα από τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα, διότι οι πελάτες έχουν την επιλογή και αγοράς gourmet τοπικών προϊόντων που η τιμή τους δεν διαφέρει και πολύ από τα υπόλοιπα σουπερμάρκετ.
Σύμφωνα με τον Λ. Καρύγιαννη, στους δήμους όπου υπάρχει η «Επιλογή» έχει υπογραφεί συμφωνία με τους δημάρχους, με βάση την οποία παρέχονται ειδικές τιμές σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες. Θα μπορούσε η «Επιλογή» να είναι μία μορφή «κοινωνικής οικονομίας»; Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διατροφής φαίνεται ότι το πιστεύει: «Στηρίζουμε αδύναμα κοινωνικά στρώματα, αποδεικνύουμε ότι το ποιοτικό προϊόν δεν είναι κατ' ανάγκην ακριβό, δίνουμε στον καταναλωτή προϊόντα τα οποία ποτέ δεν θα κατάφερναν να φτάσουν στα ράφια των μεγάλων σουπερμάρκετ και αναδεικνύουμε ξεχασμένα προϊόντα», υποστηρίζει.
Κάποιοι παρομοιάζουν την «Επιλογή» με τον Δαυίδ και τον Γολιάθ και άλλοι μιλούν γι' αυτήν με διθυράμβους. Πριν φύγουμε, γεμίζουμε το καλάθι με βιολογικά προϊόντα, καλό και φθηνό ελληνικό γάλα και με χυμούς της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, πάμε στο ταμείο με απορία και βγαίνουμε από την πόρτα χωρίς να μας κυνηγά... η ενοχή της κατανάλωσης. Τώρα, αν είναι ηθική όπως διατείνεται ή δίκαιη η κατανάλωση, θα δείξει...
*Είναι γεγονός ότι τα ελληνικά προϊόντα αγροτικών συνεταιρισμών δύσκολα έφταναν στα ράφια των σουπερμάρκετ. Από τη μία η κακοδιαχείριση ορισμένων και από την άλλη οι μονοπωλιακές-ολιγοπωλιακές αγορές τα κρατούσαν μακριά από τον καταναλωτή, ο οποίος πλέον θέλει να αγοράζει φθηνά ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Ετσι δημιουργήθηκε μια νέα πραγματικότητα όχι μόνον για τους παραγωγούς αλλά και τις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και ορισμένες από τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν πλουτίσει από το ρύζι του Πακιστάν, το οποίο και πουλάνε ως ελληνικό!«Ανοίγουμε σούπερ μάρκετ για να χτυπήσουμε τα κυκλώματα!»
Ύστερα από 15 χρόνια ένα συνεταιριστικό σούπερ μάρκετ αγροτών ανοίγει τις πόρτες του στις 15 Ιανουαρίου στην Αργυρούπολη, ενώ τον ερχόμενο Φεβρουάριο τους καταναλωτές θα υποδεχτεί το κατάστημα στη Νίκαια
«Από το χωράφι στο ράφι». Αυτό είναι το moto της αλυσίδας σούπερ μάρκετ που ανοίγουν συνεταιρισμοί αγροτών με τις «ευλογίες» της ΠΑΣΕΓΕΣ, για να... πετάξουν έξω τα κυκλώματα που αισχροκερδούν, τους μεσάζοντες. Για να φτάνουν φθηνότερα τα προϊόντα τους στα ράφια και να κερδίζουν και οι καταναλωτές και οι αγρότες. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα ονομάζεται «Επιλογή» και το πρώτο από τα περισσότερα από 40 σούπερ μάρκετ στην Αθήνα ανοίγει με το «καλημέρα» του νέου έτους. Οι αγρότες μάλιστα τα έχουν όλα έτοιμα.
Η ακρίβεια που έχει δημιουργήσει η κρίση σπρώχνει όλο και πιο μακριά τους καταναλωτές. Πλέον όλοι αγοράζουν τα απολύτως αναγκαία και υπολογίζουν κάθε ευρώ που βγαίνει από την τσέπη τους. Περιμένουν κάποιον να τους προσφέρει φθηνές λύσεις και έτσι οι αγορές τους να μην είναι πια «επώδυνες». Η απάντηση, αλλά και γερό χτύπημα των Ελλήνων παραγωγών και εμπόρων στην ακρίβεια που συντηρούν τα κυκλώματα είναι η ίδρυση συνεταιριστικών σούπερ μάρκετ. Υπολογίζοντας την αγανάκτηση του κόσμου, τη δραματική έλλειψη των βασικών ελληνικών προϊόντων από τα ράφια των καταστημάτων και τον τζίρο τους που έχει πάρει την κατιούσα, οι παραγωγοί αποφάσισαν να πουλάνε οι ίδιοι τα προϊόντα τους, χωρίς μεσάζοντες, ώστε να αποτρέπεται η αισχροκέρδεια. Η κίνησή τους, δε, φαίνεται πως ήδη έχει βρει πολλούς υποστηρικτές.
                  
Για την «Επιλογή», που πλέον μπαίνει στην αγορά με ένα πολύ δυνατό χαρτί, την ανταγωνιστικότητα, μίλησε στην «PRESS Time» ο διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής διατροφικής εταιρείας Λεωνίδας Καρύγιαννης. Σημείωσε ότι αυτό γίνεται μέσα από μια ανάγκη προώθησης των ελληνικών συνεταιριστικών προϊόντων. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους θα ιδρυθούν προσεχώς τα συνεταιριστικά σούπερ μάρκετ είναι ότι πλέον υπάρχει τεράστια έλλειψη από ελληνικά προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων, αλλά και για να αποφύγουν τους μεσάζοντες. «Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Αυτό ακριβώς θα γίνεται. Οι παραγωγοί θα μας φέρνουν κατευθείαν τα αγαθά τους κι εμείς θα τα πουλάμε. Αν και η κυβέρνηση δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία, εμείς θεωρήσαμε ανάγκη να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα. Με αυτή την κίνηση οι παραγωγοί, οι έμποροί και οι καταναλωτές θα έχουν μεγάλο κέρδος. Σαν στήριξη θα έχουν την κορυφαία συνεταιριστική οργάνωση, την ΠΑΣΕΓΕΣ. Ανοίγουμε σούπερ μάρκετ με στόχο να χτυπήσουμε τα κυκλώματα. “Από το χωράφι στο ράφι”, αυτό θα είναι το σύνθημά μας και ελπίζω ο κόσμος να το υποδεχτεί και να το εμπιστευτεί», πρόσθεσε ο κ. Καρύγιαννης.
Επίσης, γι’ αυτή την εκ νέου προσπάθεια ύστερα από τόσα χρόνια και την προβλεπόμενη επιτυχία της μίλησε στην «PRESS Time» ο γενικός διευθυντής του Συνεταιρισμού Μεσσηνίας Δημήτρης Ραπτέας, ο οποίος τόνισε ότι σε αυτό το εγχείρημα τους ώθησε η ψαλίδα των μεσαζόντων, η οποία έχει ανοίξει υπερβολικά, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να είναι ακριβά όταν φτάνουν στο ράφι των σούπερ μάρκετ και απλησίαστα για τους καταναλωτές. «Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα ενδιάμεσα στάδια. Από τη στιγμή που θα φύγουν οι μεσάζοντες θα σταματήσουν και τα προβλήματα μεταξύ των εμπόρων και των παραγωγών», μας δήλωσε, ενώ στη συνέχεια μας ανέλυσε ότι η αδυναμία που έχουν τα συνεταιριστικά προϊόντα σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι το υψηλό κόστος, που τα καθιστά ανήμπορα να συμμετέχουν στον ανταγωνισμό. Θεωρεί ότι το άνοιγμα της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι μεγάλη πρόκληση και γι’ αυτό πιστεύει ότι τα προϊόντα τους επάξια θα υπερισχύσουν των υπολοίπων. Με πολλή θέληση και μεράκι για το νέο του άνοιγμα, είναι σίγουρος για την επιτυχία των καταστημάτων και ότι η αντίδραση του κόσμου θα είναι άκρως θετική, καθώς εν μέσω ύφεσης μπορεί οι καταναλωτές να έχουν λίγα χρήματα, αλλά όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν φθηνά γνήσια ελληνικά προϊόντα. «Το κέρδος το έχουν οι καταναλωτές», με αυτή τη φράση έκλεισε η συνομιλία μας με τον κ. Ραπτέα, ο οποίος με τις δηλώσεις του χαρίζει ξανά την αισιοδοξία και το χαμόγελο στους καταναλωτές.

15 Ιανουαρίου το πρώτο
Τα συνεταιριστικά σούπερ μάρκετ κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους, αλλά αυτή τη φορά πιο δυναμικά. Η ΠΑΣΕΓΕΣ ηγείται προσπάθειας συνεταιρισμών αγροτών να ιδρύσουν αλυσίδα σούπερ μάρκετ που θα προωθούν κυρίως ελληνικά προϊόντα, τα οποία έχουν πάρει την κατηφόρα και κανείς δεν φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον. Ύστερα από 15 χρόνια ένα συνεταιριστικό σούπερ μάρκετ αγροτών ανοίγει τις πόρτες του στις 15 Ιανουαρίου στην Αργυρούπολη, ενώ τον ερχόμενο Φεβρουάριο τους καταναλωτές θα υποδεχτεί το κατάστημα στη Νίκαια. Η αύξηση των καταστημάτων θα είναι ραγδαία, καθώς ευελπιστούν ότι η απήχηση στον κόσμο θα είναι θετική και η κίνησή τους αυτή θα επιβραβευτεί. Έτσι, μέσα στο 2011 θα εγκαινιαστούν άλλα 40 καταστήματα εντός της Αττικής, ενώ κάθε μήνα θα ανοίγει και ένα νέο στις επαρχιακές πόλεις.
Η δειλή, λόγω οικονομικής κρίσης, σκέψη που έγινε πραγματικότητα αλλά και ελπίδα για τους καταναλωτές είναι μια γροθιά στους μεσάζοντες που εκμεταλλευόντουσαν μέχρι σήμερα την παραγωγή των Ελλήνων αγροτών και έφερναν σε απελπιστική κατάσταση τους καταναλωτές. Οι τσουχτερές τιμές στις οποίες διέθεταν τα προϊόντα κράταγαν μακριά τον Έλληνα καταναλωτή, με αποτέλεσμα η αγορά να μένει στάσιμη για αρκετό χρονικό διάστημα. Η καταπολέμηση των κυκλωμάτων που δημιουργούν την ακρίβεια είναι ο στόχος της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Τα συνεταιριστικά σούπερ μάρκετ δεν θα διαφέρουν καθόλου από τα υπόλοιπα αντίστοιχα καταστήματα που υπάρχουν σήμερα. Τα ράφια τους θα είναι γεμάτα με όλα τα είδη προϊόντων, ξένα και ελληνικά, ό,τι δηλαδή παρέχουν στον καταναλωτή και οι άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η μεγάλη διαφορά, όμως, η οποία θα τα κάνει και πιο ανταγωνιστικά, είναι οι τιμές στα ελληνικά είδη, τα οποία θα διατίθενται σε αισθητά χαμηλότερη τιμή. Προωθώντας τα προϊόντα που μας προσφέρει απλόχερα η γη της χώρας μας, τα συνεταιριστικά καταστήματα θα προσφέρουν σε ειδικές τιμές ό,τι έχει ελληνική προέλευση, ενώ και στα υπόλοιπα προϊόντα θα ακολουθείται η ίδια τιμολογιακή πολιτική. Σε μια δυναμική προσπάθεια να βοηθήσουν τους εμπόρους και του παραγωγούς, ρισκάρουν εν μέσω της ύφεσης και με σύνθημα «από το χωράφι στο ράφι» δίνουν μια ανάσα στους καταναλωτές, δείχνοντάς τους ένα φωτεινό δρόμο στο αδιέξοδο όπου έχουν εγκλωβιστεί.
Η άμεση ανταπόκριση για συμμετοχή από συνεταιρισμούς και ιδιώτες είναι ελπιδοφόρα. Όλα τα συνεταιριστικά σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν με μετοχικό κεφάλαιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στην πρόκληση αυτή θα συμμετέχουν τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ αυτών η ΑΛΜΑΛΦΕΙΑ και η ΜΑΡΒΟ, η οποία εμπορεύεται και διανέμει προϊόντα καλλυντικών. Όμως και πολλοί συνεταιρισμοί βρίσκονται ήδη στο πλάι των παραγωγών, όπως οι ΣΚΟΣ, ΑΣΚΤΕ, Τυχερού Έβρου η Τρίκκη, ΕΒΟΛ, Α.Σ. Χαλάστρας, ενώ και οι ΕΑΣ Σητείας, Μεσσηνίας, Καβάλας, Λαμίας, Έβρου, Φλώρινας και Τιρνάβου θα συμβάλλουν στην πάταξη της αισχροκέρδειας. 

"συν-άλλοις"
Αλληλέγγυα Οικονομία; Όχι, δεν είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν έχει, επίσης, σχέση με τους “φόρους αλληλεγγύης”, την “Πράσινη Ανάπτυξη” και άλλα θρασύτατα οξύμωρα που εκτοξεύονται τελευταία από τα χείλη των κυβερνώντων. Η Οικονομία μας περνάει δύσκολες στιγμές, μας λένε, και απαιτούνται θυσίες και πόνος για να ορθοποδήσει. Σε όλο τον πλανήτη, και ειδικά στη χώρα μας, πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο και με λιγότερες απολαβές, να ανεχτούμε την ανεργία και τη φτώχεια, να συμβιβαστούμε με την υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Πρέπει να αρρωστήσουμε εμείς, με λίγα λόγια, για να “σωθεί” εκείνη.
Ο παραλογισμός αυτής της εικόνας είναι προφανής, προφανή και τα ερωτήματα: Είναι, π.χ., δυνατόν η Οικονομία να είναι κάτι ουδέτερο, ανεξάρτητο από τα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα; Αν όχι, μήπως είναι ένας πανίσχυρος μηχανισμός εξουσίας προς όφελος λίγων; Είμαστε αναγκασμένοι να εξαρτόμαστε από δυνάμεις που δεν ελέγχουμε; Και το πιο σημαντικό: Μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκτυα οικονομικών συναλλαγών που να βελτιώνουν και να ομορφαίνουν τις ζωές όλων μας, αντί να ζούμε για την Οικονομία των λίγων;
Τις σκέψεις αυτές δεν τις κάνουμε για πρώτη φορά τώρα. Επτά χρόνια πριν, όταν ο μύθος της “ισχυρής Ελλάδας” των Ολυμπιακών και της καταναλωτικής “ευημερίας” ξεγελούσε ακόμη πολύ κόσμο, τα ίδια ερωτήματα οδήγησαν μια ομάδα ανθρώπων στην ίδρυση του Συνεταιρισμού “Ο Σπόρος”. Εμπνευσμένοι από κινήματα σε μακρινές χώρες, που αντιστέκονται στις ίδιες δυνάμεις που σήμερα σπρώχνουν και την ελληνική κοινωνία στο περιθώριο, αποφασίσαμε να πειραματιστούμε με την πρακτική του εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου. Ενός εμπορίου, δηλαδή, που, αντί για το κέρδος των πολυεθνικών και των τοπικών μεσαζόντων, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολλών: Την αξιοπρεπή ανταμοιβή των παραγωγών, την πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα σε όσο το δυνατόν πιο προσιτή τιμή για τους καταναλωτές, την αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον. Θέλαμε αυτές οι επιδιώξεις, που συχνά συγκρούονται μεταξύ τους, να ρυθμίζονται μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαιότητας και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και όχι από το “αόρατο χέρι της αγοράς”.
Τα χρόνια που πέρασαν, αποδείχθηκε ότι δεν πετάγαμε στα σύννεφα ούτε ήμασταν μόνοι. Ο Σπόρος “φύτρωσε” και αγκαλιάστηκε από χιλιάδες ανθρώπους που προμηθεύονται και διακινούν τα προϊόντα του εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργήθηκαν νέα αντίστοιχα εγχειρήματα, αλλά και μια πληθώρα πρωτοβουλιών και δικτύων με παρόμοιο σκεπτικό που δραστηριοποιούνται σε άλλους οικονομικούς τομείς (καφενεία κολλεκτίβες, χώροι αχρήματων συναλλαγών, δίκτυα ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και γνώσεων, αλληλέγγυα ιατρεία, κ.α.). Ήρθαμε σε επαφή με ανάλογες προσπάθειες στο εξωτερικό και αντιληφθήκαμε με χαρά ότι έχουν προχωρήσει πολύ μακρύτερα από εμάς. Ότι το κίνημα της Αλληλέγγυας Οικονομίας όχι απλά δεν είναι ανέκδοτο, αλλά αποτελεί μια άλλη πραγματικότητα που ολοένα και επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη. Και έτσι, απαντήσαμε το πιο σημαντικό ερώτημά μας: Ναι, μπορούμε.
Μέσα από αυτή τη διαδρομή, το φθινόπωρο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο μη-κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός για την Αλληλέγγυα Οικονομία “Συν-Αλλοις”. Γεννήθηκε μέσα από μια πολύμηνη διαδικασία εσωτερικής διαβούλευσης του Σπόρου, όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη καλύτερης οργάνωσης και υποστήριξης του διευρυνόμενου δικτύου διακίνησης των προϊόντων του εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου. Στον πυρήνα, λοιπόν, του “Συν-Αλλοις” βρίσκεται μια εργασιακή κοοπερατίβα, που δουλεύει ώστε ο καφές του κινήματος των ζαπατίστας και τα άλλα προϊόντα των αγωνιζόμενων παραγωγών του παγκόσμιου Νότου (ζάχαρη, κακάο, τσάι κ.α.) να φτάσουν σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους, βάσει πάντα των αρχών που θέσαμε στο “Σπόρο” τα προηγούμενα χρόνια. Είναι, επίσης, η δική μας πρόταση απέναντι στο ζοφερό εργασιακό τοπίο των ημερών μας, για μια εργασία δημιουργική, ισότιμη και με κοινωνικό νόημα.
Εκτός από κέντρο διακίνησης σε πανελλαδικό επίπεδο, ο χώρος μας στο Θησείο λειτουργεί και ως σημείο διάθεσης των προϊόντων. Εκεί φιλοξενούμε και μια πληθώρα ελληνικών προϊόντων, τα οποία προμηθευόμαστε απ'ευθείας από εγχώριους παραγωγούς και συνεταιρισμούς, με τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση για το κοινό. Πέρα, όμως, από τα προϊόντα, θέλουμε ο χώρος μας να αποτελέσει και σημείο διακίνησης ιδεών και ανταλλαγής γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνουμε το ευρύχωρο πατάρι μας ώστε να φιλοξενεί εκδηλώσεις και συνευρέσεις, ελπίζοντας να συνεισφέρουμε στη γέννηση και νέων πρωτοβουλιών.
Αν, διαβάζοντας τα παραπάνω, αναρωτηθεί κάποιος “ποιοι τρελοί κάνουν τέτοια όνειρα στις μέρες που ζούμε”, ελάτε να μας δείτε. Και μη νομίζετε ότι δεν έχει περάσει και απ' τα δικά μας μυαλά η ίδια απορία. Γνωρίζουμε, όμως, ότι οι ιδέες μας είναι, πέρα από επιθυμητές, λογικές και εφαρμόσιμες. Μέσα στη σύγχυση και τις δυσκολίες που δημιουργεί η καταρρέουσα Οικονομία τους, ζούμε τις κρίσιμες στιγμές που θα διαμορφώσουν τη διάδοχη κατάσταση. Το αν αυτή θα είναι καλύτερη ή χειρότερη από την προηγούμενη, είναι στα χέρια όλων μας. Δεν έχουμε, άλλωστε, κάτι να χάσουμε. Στις μέρες που ζούμε, θα ήμασταν τρελοί αν δεν δοκιμάζαμε να κάνουμε τα όνειρά μας πράξη.


Έντυπη Έκδοση

Πώς χάθηκε ο λαός της αριστεράς

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 η αριστερά κυριαρχούσε στην ευρωπαϊκή ήπειρο: 14 από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (πριν από τη διεύρυνση) είχαν κυβερνήσεις υπό σοσιαλιστική καθοδήγηση.
Το προπατορικό αμάρτημα της αριστεράς του νέου αιώνα ανάγεται ίσως σε εκείνη την περίοδο. Τότε εκδηλώθηκε ένα είδος παραληρήματος παντοδυναμίας, που συμπυκνώνεται στην πεποίθηση ότι μπορούσαν να διαχειριστούν την οικονομική παγκοσμιοποίηση υποτάσσοντας στους δικούς τους σκοπούς (ανάπτυξη και κράτος πρόνοιας) τα εργαλεία του αντιπάλου (απολογία του ιδιωτικού και του ατόμου, απορύθμιση και διόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα). Αυτό το διανοητικό και πολιτικό πέρασμα στη δεξιά στηριζόταν σε βάσιμους λόγους.
Στηριζόταν πρώτα απ' όλα στην πεποίθηση ότι το μοντέλο ανάπτυξης των πρώτων τριάντα μεταπολεμικών χρόνων δεν παρήγαγε πλέον τους πόρους που ήταν αναγκαίοι για τη διατήρηση των προοπτικών ανάπτυξης και ευημερίας, με τις οποίες μεγάλωσε η γενιά της δημογραφικής έκρηξης (του baby boom), και ότι επομένως χρειαζόταν να αναζητηθεί κάτι νέο και εναλλακτικό. Αυτήν την παραδοχή ήρθε να την υποστηρίξει η θεωρητική επεξεργασία του «τρίτου δρόμου», που θα ήταν ένα αυθεντικό νέο μανιφέστο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, αν το ακολουθούσαν και το προσάρμοζαν με συνέπεια, αντί να το υποβαθμίσουν σε διακοσμητικό στολίδι του μπλερισμού.
Από τη συνειδητοποίηση της φθοράς του μεταπολεμικού κεϊνσιανού μοντέλου κράτους πρόνοιας και από την πεποίθηση ότι θα μπορέσουν να προσελκύσουν σημαντικούς τομείς του «αστικού» εκλογικού σώματος με ένα πρόγραμμα του τύπου «τρίτου δρόμου» γεννιέται η εγκατάλειψη ορισμένων θεμελιωδών αρχών της σοσιαλδημοκρατικής ιδεολογίας. Σίγουρα το άνοιγμα στον φιλελευθερισμό στο πεδίο των δικαιωμάτων κατέκτησε νέα κοινωνικά στρώματα -νέους, καλλιεργημένους κατοίκους των πόλεων, απασχολούμενους στα διανοητικά επαγγέλματα- με αποτέλεσμα αυτά τα στρώματα να γίνουν προνομιακοί συνομιλητές της ευρωπαϊκής αριστεράς. Αλλά η περιφρόνηση για τις ρίζες και την ιστορία της αριστεράς και η δυσκολία να συνδυάσουν τη νέα μεταϋλιστική προγραμματική ατζέντα με τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων διαμέλισαν τον κοινωνικό ιστό πολλών σοσιαλιστικών κομμάτων.
Σήμερα το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ αυτών των πολιτικών σχηματισμών δεν διαφέρει πολύ από εκείνο των συντηρητικών κομμάτων, παρά μόνον εξαιτίας μιας διαφορετικής παρουσίας των υπαλλήλων (ιδιαίτερα των δημόσιων υπαλλήλων) στους πρώτους και των αυτοαπασχολούμενων στα δεύτερα. Αλλά με όρους εισοδήματος δεν υπάρχει πλέον η πελώρια διαφορά που υπήρχε πριν από τριάντα χρόνια. Χωρίς να μυθοποιούμε όμως το παρελθόν: το συντηρητικό κόμμα προσέλκυε εργατικές και λαϊκές ψήφους (το φαινόμενο του working class torysm) και το ίδιο ίσχυε και για τους γάλλους γκολιστές καθώς και για τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ωστόσο, μόνο με αφετηρία τη δεκαετία του 1980 βλέπουμε ότι η εσωτερική κοινωνική στρωματοποίηση στα μεγάλα κόμματα της δεξιάς και της αριστεράς αρχίζει να εξομοιώνεται όλο και περισσότερο. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας μιας εσωτερικής μεταβολής στα σοσιαλιστικά κόμματα, που έχασαν τη συναίνεση των λαϊκών στρωμάτων. Πού πήγαν αυτοί οι εκλογείς; Εκτός από εκείνους που κατέφυγαν στην αποχή, οι υπόλοιποι κατευθύνθηκαν προς μια νέα πολιτική προσφορά, εκείνη της ακροδεξιάς. Ηδη μεταξύ του τέλους της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000, κόμματα όπως εκείνο του Χάιντερ στην Αυστρία ή το γαλλικό Εθνικό Μέτωπο του Λεπέν είχαν στην εκλογική τους ακολουθία ένα ποσοστό εργατών μεγαλύτερο από εκείνο των σοσιαλιστικών κομμάτων. Αυτό το φαινόμενο δεν ανακόπηκε με την έλευση του νέου αιώνα. Αντίθετα μάλιστα, η 11η Σεπτεμβρίου προκάλεσε τόσο μεγάλη συλλογική αγωνία, ξενοφοβία και κλείσιμο, ώστε τελικά διατηρήθηκε και έγινε πιο σταθερή η απομάκρυνση των λαϊκών στρωμάτων από τις ιστορικές τους αναφορές.
Οσο και αν μπορεί να φανεί παράξενο, η αληθινή σύγκρουση σήμερα στην Ευρώπη δεν αντιπαραθέτει μετριοπαθείς και προοδευτικούς αλλά την αριστερά στην ακροδεξιά. Επειδή το διακύβευμα είναι η (ανά)κατάκτηση της λαϊκής ψήφου. Γι' αυτό και από τους Εργατικούς του Εντ Μίλιμπαντ ώς το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Μαρτίν Ομπρί ξανακούγονται με νέα δύναμη λόγοι περί κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό και στην Ιταλία το Δημοκρατικό Κόμμα θα έπρεπε να ανακαλύψει εκ νέου τη λαϊκή του κλήση: για να ανοίξει το δρόμο προς μια δίκαιη οικονομία και προς μια δίκαιη κοινωνία.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

να είσαι καλά..